Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Bodemdaling melden

Denkt u te maken te hebben met bodemdaling, bijvoorbeeld door de verzakking van uw tuin of doordat u onverklaarbare scheuren aantreft in gebouwen? Dan kunt u op deze pagina een melding van bodemdaling doen.

U kunt de melding maken met DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijven/organisaties).

Beschrijving

Bodemdaling

Een verzakking van een tuin of schade aan gebouwen kan verschillende oorzaken hebben. Een lekkende regenpijp of een enorme hoosbui kan bijvoorbeeld grond wegspoelen. Slecht onderhoud of het veranderen van de constructie van een gebouw kan voor scheuren zorgen. Er kan ook sprake zijn van bodemdaling. Bodemdaling komt voor in bepaalde gebieden. Woont u in een veengebied, dan is daar risico op bodemdaling. Bekijk ook de kaart waarop de gebieden staan die risico hebben op bodemdalingexterne-link-icoon.

Bodemdaling melden

Schade door bodemdaling aan gebouwen of uw erf is niet zonder risico. Door dit te melden kunnen wij u helpen de schade in beeld te brengen en met de stappen die u moet zetten om de schade te herstellen. Daarnaast kunt u subsidie krijgen voor funderingsonderzoek of komt u misschien in aanmerking voor de Funderingslening. Ook helpt uw melding het probleem van bodemdaling beter in kaart te brengen. Vul de het meldingsformulier zo compleet mogelijk in. In alle situaties adviseren we u contact op te nemen met uw verzekering om te overleggen wat u het beste kunt doen en of de schade vergoed wordt.

Wat gebeurt er nadat u schade gemeld heeft?

Op basis van een complete melding en het bouwdossier uit het gemeentelijke archief, maakt onze bouwkundige constructeur een inschatting van de ernst van de schade. Vul uw melding daarom zo compleet mogelijk in en voeg foto’s toe. Er zijn twee situaties denkbaar:

  1. Als hij inschat dat uw situatie misschien veiligheidsrisico’s heeft, krijgt u bezoek van de toezichthouder en de constructeur. Zij gaan met u in gesprek om te kijken welke vervolgstappen u moet nemen.
  2. Als hij inschat dat uw situatie geen veiligheidsrisico’s heeft, krijgt u een brief waarin hij zijn inschatting uitlegt.

Melding bodemdaling in tuin of erf

Naast schade aan uw woning of andere gebouwen, kan bodemdaling in uw tuin of op uw erf ook gevaarlijk zijn. Verzakkingen kunnen de infrastructuur onder de grond beschadigen, zoals gas- en waterleidingen, elektra en internet. Daarom raden wij u aan om bodemdalingen (groter dan 10 centimeter) in uw tuin of op uw erf in ieder geval rechtstreeks te melden bij nutsbedrijven zoals Enexis, WMD en uw internetaanbieder. Het herstellen van deze schade moet u zorgvuldig aanpakken, omdat het ophogen van de grond ook weer gevolgen kan hebben. Daarnaast helpt u ons bij het in kaart brengen van het probleem van bodemdaling door ook deze schade te melden.  

Aanvragen

Waar doet u uw melding?

Heeft u schade aan uw woning? Neem dan contact op met uw verzekering en overleg wat u het beste kunt doen en of de schade vergoed wordt. 

Denkt u dat uw gebouw schade heeft door bodemdaling? Dan kunt u op deze pagina ook een melding doen. Het Servicepunt Bodemdaling kan u dan bijvoorbeeld in contact brengen met de juiste organisaties. 

Meer informatie

Chat met een medewerker