Briefjes van 50 en 100 euro

Bijstandsuitkering en werken

Heeft u een bijstandsuitkering én werk. Dan zijn er twee opties: 

 • U gaat meer verdienen dan de bijstandsnorm. In dit geval stopt uw uitkering.
 • U gaat minder verdienen dan de bijstandsnorm. De gemeente vult uw inkomen aan tot bijstandsnorm.

Inkomsten naast uw bijstandsuitkering doorgeven

Als u naast uw bijstandsuitkering ook andere inkomsten heeft, dan moet u deze inkomsten elke maand doorgeven. U kunt dit doen via het formulier ‘doorgeven inkomsten’ in MijnLoket.

Geef het door als u:

 • aan het werk gaat
 • elke maand inkomsten uit werk heeft
 • meer of minder inkomsten heeft
 • gestopt bent met werken

Verandering inkomen doorgeven

U kunt uw inkomsten digitaal aan ons doorgeven.

Werk doorgeven

 1. Neem contact met ons op.
 2. Wij zetten een inkomstenformulier voor u klaar in ‘Mijn loket’ van de gemeente Emmen. U ontvangt hierover een e-mail.
 3. U logt in met uw DigiD.
 4. U vult het formulier in, voegt bewijsstukken toe en klikt op verzenden.

Elke maand inkomsten uit werk

 1. Wij zetten elke maand rond de 25e een inkomstenformulier klaar in ‘Mijn loket’. U krijgt hierover een e-mail.
 2. U logt in met uw DigiD.
 3. U vult het formulier in, voegt bewijsstukken toe en klikt op verzenden.

De hoogte van uw inkomen verandert

 1. Als u andere inkomsten heeft dan werk of als het bedrag dat u ontvangt verandert, neem dan contact met ons op. Wij zetten dan een formulier voor u klaar in ‘Mijn loket’.
 2. U logt in met uw DigiD.
 3. U vult het formulier in, voegt bewijsstukken toe en klikt op verzenden.

Let op: de hoogte van uitkeringen WAO, WW, Wajong en dergelijke veranderen elk half jaar op 1 januari en op 1 juli.

 1. Lever altijd een nieuwe specificatie van uw uitkering in.
 2. Mail de specificatie naar gemeente@emmen.nl.

Uw werk stopt

 • Als uw werk stopt, neemt u contact met ons op. Wij zetten een formulier voor u klaar in ‘Mijn loket’.
 • U logt in met uw DigiD.
 • U vult op het formulier in dat uw werk stopt, voegt bewijsstukken toe en klikt op verzenden.

Heeft u langer dan 26 weken gewerkt? Dan heeft u misschien recht op een WW-uitkering. Deze kunt u zelf aanvragenexterne-link-icoon

Uitkeringsfraude

Zorg dat u veranderingen op tijd doorgeeft. U kunt een boete krijgen als u onterecht een uitkering heeft ontvangen. Als u te veel uitkering heeft gekregen, dan moet u dat terugbetalen. Als we twijfelen over het recht op uitkering, starten we een fraude onderzoek.

Loonheffingskorting

Werkt u in loondienst? Dan houdt uw werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze kortingen noemen wij de loonheffingskorting. Daardoor betaalt u minder loonheffing en krijgt u meer loon. Als u inkomsten uit werk heeft en een bijstandsuitkering ontvangt, laat uw werkgever dan altijd loonheffingskorting toepassen op uw hoogste inkomen.

Let op: de bijstandsuitkering is een netto uitkering. U moet daarom de loonheffingskorting nooit laten toepassen op de bijstand. Dit moet altijd op een van de andere inkomsten.

Meer informatie over de loonheffingskorting leest u op de website van de Belastingdienstexterne-link-icoon.

Vrijwilligerswerk

U mag vrijwilligerswerk doen. U moet daarvoor toestemming hebben van uw Werk- en Scholingscoach bij Menso. Het vrijwilligerswerk mag uw kansen op betaald werk niet in de weg staan. U mag een vergoeding voor vrijwilligerswerk van maximaal € 210,00 per maand en maximaal € 2.100,00 per jaar houden bovenop uw uitkering. Let op. De belastingdienst geeft elk jaar een maximum bedragexterne-link-icoon aan dat u per uur als vrijwilligersvergoeding mag ontvangen. Ontvangt u meer, dan kan het zijn dat u belasting betaalt over deze vergoeding. 

Bent u jonger dan 27 jaar? 

Dan kan een vergoeding voor vrijwilligerswerk wél gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Dit hangt af van het soort vergoeding. Gaat het om een algemene kostenvergoeding, dan wordt u gekort op uw uitkering. Bij een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten gebeurt dat niet. 

Zelfstandige

Heeft u een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering en wilt u gaan werken als zelfstandige? En kunt u daarmee niet rondkomen? Dan moet u toestemming vragen om parttime als zelfstandig te werken. Neem hiervoor contact op een van de adviseurs zelfstandigen bij Mensoexterne-link-icoon.

Opnieuw een uitkering aanvragen

Als uw betaalde werk binnen een half jaar weer stopt, kunt u opnieuw een uitkering aanvragen. Neem hiervoor contactexterne-link-icoon met ons op en vraag naar het verkorte aanvraagformulier. U krijgt dan binnen vijf werkdagen een reactie. Dit kan alleen als uw uitkering niet langer dan 6 maanden gestopt is omdat u werk heeft gevonden. Er mag dan niets in uw situatie veranderd zijn.

Als uw uitkering langer dan 6 maanden geleden gestopt is, dan moet u opnieuw een uitkering aanvragenexterne-link-icoon

Chat met een medewerker