Briefjes van 50 en 100 euro

Bijstandsnormen

Hieronder vindt u de normbedragen voor de bijstand (de participatiewet) en 120% van de bijstandsnorm. Dit zijn de meest voorkomende maximumbedragen om voor regelingen in aanmerking te komen. De bedragen zijn netto per maand en exclusief vakantiegeld.

De hoogte van de bijstand hangt ook af van het aantal personen van 27 jaar en ouder dat op hetzelfde adres woont (kostendelersnorm). Hoe meer personen, hoe lager de uitkering per persoon. Hieronder vindt u een overzicht van de normen. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Als u Oekraïense vluchtelingen opvangt dan wordt u in de gemeente Emmen niet gekort op uw uitkering. Op deze manier stellen we bijstandsgerechtigden in staat om onderdak te bieden aan Oekraïense vluchtelingen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de uitkering. Wanneer u een bijstandsuitkering heeft moet u een melding doen via een wijzigingsformulier. De Oekraïense vluchteling moet zich laten registreren in de basisregistratie personen (BRP). De kostendelersnorm wordt dan niet toegepast. 

Bijstandsnormen 2024

Jongeren

A. jonger dan 21 jaar zonder kinderen

Situatie120% excl. vakantietoeslagbijstandsnorm excl. vakantietoeslag
Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar € 361,31 € 301,09
Gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar€ 722,62€ 602,19
Gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder€ 1.406,71€ 1.172,26

B. jonger dan 21 jaar met één of meer kinderen

Situatie120% excl. vakantietoeslagbijstandsnorm excl. vakantietoeslag
Alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar€ 361,31€ 301,09
Gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar  € 1.140,79€ 950,66
Gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder € 1.824,88€ 1.520,73

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

Situatie120% excl. vakantietoeslagbijstandsnorm excl. vakantietoeslag
Alleenstaand € 1.463,57€ 1.219,64
Alleenstaand ouder € 1.463,57

€ 1.219,64

Gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd€ 2.090,81€ 1.742,34

Kostendelersnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

Een kostendeler is een alleenstaande of alleenstaande ouder die met één of meer meerderjarige personen in dezelfde woning verblijft.

Situatie120% excl. vakantietoeslagbijstandsnorm excl. vakantietoeslag
Kan kosten delen met 1 meerderjarige€ 1.045,40€ 871,17
Kan kosten delen met 2 meerderjarigen € 906,20€ 755,01
Kan kosten delen met 3 meerderjarigen € 836,32€ 696,94
Kan kosten delen met 4 meerderjarigen€ 794,51€ 662,09

Pensioengerechtigden

Situatie120% excl. vakantietoeslagbijstandsnorm excl. vakantietoeslag
Alleenstaand€ 1.625,37€ 1.354,47
Alleenstaand ouder€ 1.625,37€ 1.354,47
Gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd € 2.202,84€ 1.835,70
Gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd€ 2.202,84

€ 1.835,70

Chat met een medewerker