Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

living-household iconBedrijf of werken aan huis

U mag geen winkel, praktijk, salon, kapsalon of sportschool in uw huis beginnen. Een huis is alleen bedoeld is om in te wonen, ook niet om te werken als ZZP'er. Sommige beroepen aan huis zijn vergunningvrij. Een webwinkel of administratiekantoor kunnen bijvoorbeeld wel.

Beschrijving

Voor een bedrijf aan huis is een vrijstelling op het bestemmingsplan nodig. Dit hangt af van de plek waar u woont. U dient hiervoor altijd een omgevingsvergunning aan te vragen via het Omgevingsloket. 

Aanvragen

Voor een beroep of bedrijf aan huis raden wij u aan om altijd contact op te nemen met de gemeente. Ook ra­den we aan om uw plannen van tevo­ren met uw buren te over­leggen. 

Als het bestemmingsplan (nog) geen be­roep/bedrijf aan huis toestaat, moet u toestemming vragen. U vraagt daarvoor een omgevingsvergunning aan. U kiest voor de optie: Activiteit: 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'. 

Voorwaarden

  • De woonfunctie van het huis blijft het belangrijkste. Dat betekent dat de woning vooral gebruikt wordt om in te wonen en dat het aanzicht van de woning dat van een woonhuis blijft. Maximaal 50 m2 mag gebruikt worden voor activiteiten die met werk zijn verbonden. Gaat het om meer, dan is de activiteit te groot voor de woonomgeving.
  • De plekken waarin wordt gewerkt vanuit het huis moeten voldoen aan het bouwbesluit en de bouwverordening. 

  • Er mag altijd maar 1 reclamebord geplaatst worden van maximaal 0.50 m2 (bijvoorbeeld 60 cm x 80 cm = 0,48 m2). Een groter bord is niet toegestaan, ook niet als u hiervoor een aanvraag doet.
  • Het beroep aan huis wordt uitgevoerd door in ieder geval één van de bewoners van de woning. 

  • Detailhandel valt niet onder bedrijf aan huis en hoort thuis in het centrum. Alleen een kleine verkoop aan huis is toegestaan. Dit moet dan wel aansluiten op het beroep aan huis.
  • U moet voldoende parkeerruimte op eigen terrein hebben. Dit is om overlast te voorkomen en de bestaande parkeerdruk in de omgeving niet te vergroten.

Kosten

Het tarief om in afwijking van het bestemmingsplan te mogen werken aan huis bedraagt:

€ 274,99 

(tarief 2023) 

Chat met een medewerker