Amfitheater Rensenpark

Het amfitheater mag gebruikt worden voor activiteiten die vallen onder categorieën kunst, cultuur, educatie en innovatie.

Niet geplande activiteiten

Als er geen geplande activiteiten zijn in het Rensenpark of het amfitheater, mag je een gratis toegankelijk optreden verzorgen. Je mag een muziekinstrument bespelen, een gedicht voordragen, toneelspelen of met een koor oefenen/optreden. Dit mag alleen tijdens de openingstijden van het park. Je mag hierbij geen versterking gebruiken. Ook is het niet toegestaan om vuur te maken/te barbecueën. Voor dit spontane gebruik geldt: ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Let op! Het Rensenpark is een openbaar park. Iedereen mag meedoen of kijken! 

Geplande activiteiten

Als je het amfitheater op een vast tijdstip wilt gebruiken, moet hiervoor een melding worden gedaan of een vergunning worden aangevraagd.
Een melding moet je tenminste tien dagen voorafgaand aan de activiteit doen, Een vergunning uiterlijk twaalf weken voorafgaand aan de activiteit.

Wanneer is er sprake van gepland gebruik en is er dus een vergunning noodzakelijk?

  • bij gebruik van een  geluidsinstallatie;
  • wanneer je een tent of overkapping wilt plaatsen; 
  • wanneer je entree wilt vragen voor je activiteit, en je een deel van het park wilt afsluiten;
  • wanneer je alcohol wilt schenken bij je activiteit

Om zoveel mogelijk verschillende activiteiten een kans te geven kan een organisatie/persoon/activiteit maximaal drie keer per jaar een aanvraag indienen voor gebruik van het amfitheater. Ook hier geldt: “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Gebruik tijdens evenementen

Het Rensentheater kent een aantal jaarlijks terugkerende evenementen waarvoor een vergunning is verleend zoals het Uitfestival en Fable en Fantasy. Tijdens deze evenementen kan het amfitheater niet door anderen worden gebruikt.

Wil je iets organiseren?

Wil je meer informatie? Stel je vraag via info@emmen.nl of neem contact op met de parkregisseur via info@stichtingJAR.nl.

Laat het amfitheater altijd weer schoon en netjes achter!

Chat met een medewerker