Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Afvalwater afvoeren

Wilt u afvalwater lozen? Dan moet u zich aan regels houden. Soms moet u ook een melding doen of een vergunning aanvragen. Dat regelt u via Omgevingsloket onlineexterne-link-icoon.

Beschrijving

Afvalwater is water dat u kwijt wilt. U kunt afvalwater laten wegstromen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels. U mag bijvoorbeeld geen olie wegspoelen. Lees meer over de algemene regels op de website van InfoMilexterne-link-icoon.

Er zijn specifieke regels voor:

 • Afvalwater uit een particulier huishouden. Bijvoorbeeld toiletwater of ander huishoudelijk afvalwater.
 • Afvalwater uit een inrichting volgens de Wet Milieubeheer. Bijvoorbeeld afvalwater van een groot dierenverblijf.
 • Afvalwater van buiten een inrichting. Bijvoorbeeld afvalwater van pleziervaartuigen of gemeentelijk afvalwater.

Soms moet u ook een melding doen of een watervergunning aanvragen.

Aanvragen

Zo doet u uw melding of vraagt u een vergunning aan:

Meestal beslist de gemeente over uw aanvraag. Soms beslist het waterschap, de provincie of het Rijk.

Voorwaarden

Of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft, hangt af van:

 • hoe u het water wilt laten wegstromen.
 • waar het water vandaan komt.

Komt uw afvalwater uit uw eigen huishouden?

 • Gaat het om afvalwater van schoonmaakwerk? Bijvoorbeeld als u de ramen heeft gelapt? Dan hoeft u dat niet te melden.
 • Afvalwater van huishoudens gaat meestal via het riool. Als dat niet kan, bijvoorbeeld dat het riool te ver weg is (verder dan 40 meter) moet u zich houden aan de regels in het ‘Besluit lozing afvalwater huishoudens’. 
 • Gaat u het water afvoeren in de bodem of in ander water? Dan bent u verplicht om dit te melden. 
 • Soms moet u het water eerst zuiveren voordat u het water afvoert. De gemeente heeft soms extra regels waar u zich aan moet houden. Dit hangt van de melding af.

Komt uw afvalwater uit een bedrijf of organisatie?

 • De regels voor bedrijven leest u in het Activiteitenbesluit.
 • Wilt u uw afvalwater in ander water afvoeren? Kijk dan in het Activiteitenbesluit. Als daarin geen speciale regels staan voor uw situatie heeft u een watervergunning nodig. Een watervergunning vraagt u aan in het Omgevingsloket online. 

Hoe lang gaat het duren?

Een melding doet u minimaal 4 weken van tevoren. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

Er zijn 2 procedures mogelijk bij een vergunning. Bij een gewone procedure krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Bij een uitgebreide procedure krijgt u de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Bezwaar

Voor een melding geldt geen bezwaar of beroep.

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaanexterne-link-icoon.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Meer informatie

Chat met een medewerker