Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

adult iconAdresonderzoek

De gemeente kan een onderzoek starten om te controleren of iemand nog steeds op het adres woont waarop hij of zij staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt de gemeente ook zelf verzoeken om een adresonderzoek in te stellen.

Beschrijving

Staat iemand op uw adres ingeschreven maar woont die persoon er niet (meer)? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen. De gemeente controleert dan of iemand op het adres woont dat in de Basisregistratie Personen (BRP) staat.

Heeft u of een vorige bewoner iemand toestemming gegeven om zich op uw adres te laten inschrijven met een ‘briefadres’? Als u deze persoon lange tijd niet kunt bereiken of de toestemming voor het briefadres wilt intrekken, kunt u ook een adresonderzoek aanvragen.

Aanvragen

Zo vraagt u een adresonderzoek aan:

  • Persoonlijk langs komen aan de balie 
  • Via telefonisch contact met team Burgerzaken voor het aanvragen van een formulier

Meenemen 

U heeft nodig:

  • Uw geldige legitimatiebewijs
  • Bewijs dat u de eigenaar of huurder bent van de woning
  • Naam van de betrokken persoon of personen
  • Indien mogelijk nieuwe adresgegevens van de vertrokken persoon of personen.

Kosten

Aan het starten van een adresonderzoek zijn geen kosten verbonden. 

Chat met een medewerker