Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Adresonderzoek

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te doen. De gemeente doet dan onderzoek naar het nieuwe adres van deze persoon.

Beschrijving

Allereerst wordt in de basisregistratie personen (BRP) geregistreerd dat het adres van de betreffende inwoner niet meer juist is. Ook stuurt de gemeente een brief naar betrokkene. Deze brief wordt verstuurd naar het BRP-adres, dat is het adres waarvan u zojuist aan de gemeente hebt gemeld dat dit niet (meer) juist is. In deze brief vraagt de gemeente Emmen de vertrokken persoon alsnog te zorgen voor een juiste inschrijving in de BRP. In de BRP komt een aantekening dat het adres in onderzoek is gesteld. Dan weten andere instanties ook dat de adresgegevens in onderzoek zijn. Bij een adresonderzoek worden ook openbare bronnen zoals sociale media gebruikt. 

Met een adresonderzoek wordt gezocht naar de juiste inschrijving van een inwoner in de basisregistratie personen (BRP). Bij dit onderzoek moet de gemeente zich houden aan de wettelijke voorschriften. Daarom is het helaas niet mogelijk de nalatige burger direct uit te schrijven van het adres.

Ook wanneer u wilt dat uw ex-partner zich laat uitschrijven van uw adres en uw ex zich niet wil laten inschrijven op een ander adres, kunt u een adresonderzoek starten.  

Wilt u een adresonderzoek laten opstarten? Lees dan verder bij tabblad 'Aanvragen'. 

Aanvragen

U kunt een adresonderzoek op twee manieren aanvragen:

  • Persoonlijk langs komen aan de balie 
  • Via telefonisch contact met team Burgerzaken voor het aanvragen van een formulier

Meenemen 

Wilt u een adresonderzoek laten opstarten? Dan moet u onderstaande gegevens meenemen. Op basis hiervan wordt besloten of er een adres onderzoek moet worden gestart.

  • Uw geldige legitimatiebewijs;
  • Huur- of koopcontract;
  • Naam van de betrokken persoon / personen;
  • Indien mogelijk nieuwe adresgegevens van de vertrokken persoon / personen.

Kosten

Aan het starten van een adresonderzoek zijn geen kosten verbonden.