Twee mensen zittend op een bankje

Wolf in Drenthe

Het aantal wolven in Drenthe neemt toe. De wolf is een beschermde diersoort. U kunt een melding maken als u een wolf heeft gezien of schade heeft. 

Wolf gezien 

Heeft u een wolf gezien? Dan kunt u dit digitaal melden bij het Wolvenmeldpuntexterne-link-icoon van BIJ12.

Schade melden

Vermoedelijke schade door de wolf bij landbouwhuisdieren kunt u melden bij BIJ12externe-link-icoon. U kunt ook maatregelen nemen om schade door wolven te voorkomen of te beperken. 

Subsidie aanvragen

Hoefdierhouders kunnen subsidie aanvragenexterne-link-icoon bij de Provincie Drenthe om schade door wolven te beperken. Het gaat bijvoorbeeld om subsidie voor afrastering. 

Meer informatie

Op de website van de provincie Drentheexterne-link-icoon staat meer informatie over de wolf.

Chat met een medewerker