Winkeltijden

Openingstijden van winkels op zondag verschillen per gemeente. Volgens de Winkeltijdenwet moeten winkels op zon- en feestdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur gesloten zijn. De gemeente mag hier uitzonderingen voor maken door een ontheffing te verlenen.

Binnen de gemeente Emmen worden elk kalenderjaar koopzondagen vastgesteld. Winkels in het aangegeven gebied mogen dan open.

Beschrijving

De gemeenteraad heeft de Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2018 vastgesteld. In deze verordening is geregeld dat het college een ontheffing mag verlenen van de openingstijden genoemd in de Winkeltijdenwet. 

Ondernemers kunnen 2 keer per jaar een ontheffing aanvragen. U kunt dan twee keer extra open zijn.

De aanvraag voor de ontheffing Winkeltijdenwet wordt getoetst aan de verordening Winkeltijden gemeente Emmenexterne-link-icoon. De gemeente toetst uw aanvraag aan artikel 3 lid 3 van de verordening. 

Er gelden vijf uitzonderingen waarbij geen ontheffing wordt verleend om extra open te zijn. Dat is op 4 mei na 19.00 uur (Dodenherdenking), Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. 

Let op: supermarkten en vergelijkbare winkels mogen altijd open op zon- en feestdagen, behalve op de 5 hierboven genoemde feestdagen. 

Aanvragen

U kunt de ontheffing digitaal aanvragen.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing is gratis.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Meer informatie

Chat met een medewerker