Twee mensen zittend op een bankje

Windenergie

Op drie plekken in de gemeente mogen windmolens gebouwd worden. Om ervoor te zorgen dat u zo weinig mogelijk last van windmolens heeft, heeft de gemeente Emmen daar regels voor.

Gebieden

In onze gemeente is nu één windpark gebouwd en er zijn nog twee andere gebieden waar iemand windmolens mag bouwen:

  • Gebied Pottendijk: Hier is een windpark en zonnepark gebouwd: Energiepark Pottendijk
  • Gebied N34, maximaal 21 megawatt aan windenergie 

Eisen

Voor een windmolenpark hebben we wel een aantal eisen en regels, namelijk:

  • Een windmolen moet minimaal 1100 meter van een woongebied staan. En de molen moet op minimaal 500 meter staan van een (losse) woning.
  • De ashoogte van de windmolen is maximaal 100 meter. Ashoogte is de hoogte van de mast, zonder de wieken van de molen.
  • De tiphoogte van de windmolen is maximaal 149 meter. Tiphoogte is de hoogte van de molen met de mast en de wiek op het hoogste punt. Inwoners van de gemeente Emmen lieten ons weten liever geen verlichting op de windmolens te willen. Dat hoeft niet als de molen lager dan 150 meter is. Als iemand hogere molens wil bouwen, moet hij dat overleggen met de omwonenden. Het kan ervoor zorgen dat er minder molens nodig zijn of dat het meer oplevert voor de omgeving. 
  • De windmolens mogen maximaal 16 jaar staan. Als iemand een goede reden heeft dan mag dit ook 20 jaar worden.
  • Een ontwikkelaar van een windmolenpark moet goede afspraken maken met de omwonenden in het gebied. 

Overleg over windmolens

Voor het bouwen van een windmolenpark maakt de ontwikkelaar goede afspraken met de omwonenden. Dat is één van de regels. Dat gebeurt met vier tot zeven (direct) omwonenden, ontwikkelaars, een medewerker van de gemeente en een onafhankelijk voorzitter. Ze bereiden afspraken voor en presenteren dat aan alle omwonenden die interesse hebben.

Alle documenten en bijlagen over windenergie in de gemeente Emmen vindt u op de website van ruimtelijke plannenexterne-link-icoon.

Energiepark Pottendijk

In het gebied Pottendijk staan 14 windmolens en er ligt een zonnepark. De molens zijn maximaal 150 meter hoog en het zonnepark is 35 hectare groot. De molens staan op minimaal 1100 meter van de woongebieden. Meer informatie over Energiepark Pottendijk vindt u op de website van Shellexterne-link-icoon

Energiepark Pottendijk B.V., de omwonenden van het windpark en de gemeente hebben in een omgevingsovereenkomst afspraken gemaakt over onder andere geluid, vergoeding en communicatie. 

Conceptstukken Gebiedsfonds Pottendijk

Maandag 20 november 2023 was er een inwonersbijeenkomst over het gebiedsfonds Pottendijk. Er zijn conceptstukken opgesteld. Wilt u deze inzien? Dan kunt u deze per e-mail opvragen via gemeente@emmen.nl. Noem in het onderwerp: “conceptstukken gebiedsfonds Pottendijk”.

Chat met een medewerker