Twee mensen zittend op een bankje

Windenergie

In de gemeente Emmen komen over een aantal jaren windmolens. Dit heeft de provincie, in opdracht van het Rijk, bepaald. De gemeente wil ervoor zorgen dat u zo weinig mogelijk last van windmolens heeft. En zo weinig mogelijk risico’s voor uw gezondheid. 

Gebieden

In onze gemeente zijn drie gebieden waar iemand windmolens mag bouwen:

  • Gebied Pottendijk met maximaal 50,5 megawatt aan windenergie 
Kaart van gebied Pottendijk
  • Gebied Zwartenbergerweg: maximaal 24 megawatt aan windenergie 
Kaart van gebied Zwartenbergerweg
  • Gebied N34, maximaal 21 megawatt aan windenergie 
Kaart van gebied N34

Eisen

Voor een windmolenpark hebben we wel een aantal eisen, namelijk:

  • Een windmolen moet minimaal 1100 meter van een woongebied staan. En de molen moet op minimaal 500 meter staan van een (losse) woning.
  • De ashoogte van de windmolen is maximaal 100 meter. Ashoogte is de hoogte van de mast, zonder de wieken van de molen.
  • De tiphoogte van de windmolen is maximaal 149 meter. Tiphoogte is de hoogte van de molen met de mast en de wiek op het hoogste punt. Inwoners van de gemeente Emmen lieten ons weten liever geen verlichting op de windmolens te willen. Dat hoeft niet als de molen lager dan 150 meter is. Als iemand hogere molens wil bouwen, moet hij dat overleggen met de omwonenden. Het kan ervoor zorgen dat er minder molens nodig zijn of dat het meer oplevert voor de omgeving. 
  • De windmolens mogen maximaal 16 jaar staan. Als iemand een goede reden heeft dan mag dit ook 20 jaar worden.
  • Een ontwikkelaar van een windmolenpark moet goede afspraken maken met de omwonenden in het gebied. 

Overleg over windmolens

Een van de regels voor het bouwen van een windmolenpark is dat een ontwikkelaar goede afspraken moet maken met omwonenden. Dat gebeurt met vier tot zeven (direct) omwonenden, ontwikkelaars, een medewerker van de gemeente en een onafhankelijk voorzitter. Ze bereiden afspraken voor en presenteren dat aan alle omwonenden die interesse hebben.

Alle documenten en bijlagen over windenergie in de gemeente Emmen vindt u op de website van ruimtelijke plannen.

Energiepark Pottendijk

In het gebied Pottendijk gaat Energiepark Pottendijk B.V. maximaal 14 windmolens en een zonnepark bouwen. Hiervoor heeft de gemeente Emmen op 27 september 2018 vergunningen gegeven. De moelen worden maximaal 150 meter hoog en het zonnepark wordt 35 hectare groot. De molens worden geplaatst op minimaal 1100 meter van de woongebieden.