Vrouw die kindjes aan het voorlezen is.

youth-family iconVoorschoolse educatie

Peuters kunnen vanaf 2,5 jaar naar een voorschool toe. Daar leren ze op een leuke en speelse manier taal en sociale vaardigheden. Verschillende kinderopvangorganisaties en de stichting Peuterwerk bieden deze voorschoolse educatie aan in de gemeente Emmen. De inhoud van de programma’s van alle aanbieders zijn hetzelfde.

Aanbieders voorschoolse educatie

Een overzicht van alle voorscholen in de gemeente vindt u op de websites van Stichting Peuterwerk en OKCE. Alleen organisaties die VE-gecertificeerd zijn en in het landelijk register staan, geven voorschoolse educatie. Elke voorschoolgroep is drie dagdelen per week (totaal 10 uur) geopend. Op de websites van de Stichting Peuterwerk en OKCE vindt u meer informatie.

De kosten

Wij hebben met alle aanbieders van voorschoolse educatie afspraken gemaakt over het bedrag wat ouders betalen (de zogeheten ouderbijdrage). De ouderbijdrage hangt af van uw inkomen. Bij alle aanbieders zijn de kosten voor voorschoolse educaties dus gelijk. Kinderen met een indicatie vinden we erg belangrijk in de gemeente Emmen. Ouders van kinderen met een indicatie betalen een lagere ouderbijdrage en de kinderen hebben voorrang bij plaatsing.

Chat met een medewerker