Briefjes van 50 en 100 euro

Verhaal

Met verhaal bedoelen wij het terugvragen van (een deel van) de bijstand door de gemeente. Dit kan bij degene die de bijstand krijgt. Maar ook bij iemand anders, zoals de (ex-)echtgenoot.

Onderhoudsplicht

Als een (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner bijstand vraagt, kijken we of u kunt meebetalen in de kosten van bijstand. Dit noemen we het verhalen van bijstand. Daarbij kijken we bijvoorbeeld:

  • hoe lang u getrouwd bent geweest (dus of uw onderhoudsplichtig bent)
  • of uw ex-partner zelf inkomsten had toen u getrouwd was

Als er geen onderhoudsplicht is, kunnen wij ook niet verhalen. U bent altijd onderhoudsplichtig voor uw kinderen tot 21 jaar. Wij berekenen wat u moet bijdragen op basis van uw gegevens.

Vervallen van de onderhoudsplicht

Uw onderhoudsplicht voor uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner vervalt als deze opnieuw:

  • trouwt
  • een geregistreerd partnerschap aangaat
  • gaat samenwonen

Uw onderhoudsplicht voor uw kinderen blijft altijd bestaan.

Als er dringende redenen zijn, verhalen we soms niet.

Chat met een medewerker