Vergoeding reis-en verblijfkosten raads- en commissieleden

Hieronder ziet u een overzicht van de reis-en verblijfskosten van raads- en commissieleden voor reizen binnen de gemeente.

2021: Gegevens worden zo snel mogelijk geplaatst

2020

Naam

Bedrag totaal per jaar

Mevrouw A.T. Bosch-de Veen (ChristenUnie)

€ 84,51

Mevrouw J.G. Ensink (LEF!)

€ 234,14

De heer G.J .Fonhof (50PLUS)

€ 32,30

De heer M. Meijer (VVD)

€ 90,82

2019

Naam

Bedrag totaal per jaar

De heer G.J. Fonhof (50PLUS)

€ 165,87

De heer H. Huttinga (ChristenUnie)

€   51,30

De heer J. C. Scheltens (VVD)

€ 221,73

Mevrouw M. Smit (VVD)

€ 128,73

De heer M. Meijer (VVD)

€ 112,86

Mevrouw J.G. Ensink (LEF!)

€   84,65

De heer J.B.W. Wittendorp (CDA)

€ 130,34

Mevrouw A.T. Bosch-de Veen (ChristenUnie)

€   84,51

Raads- en commissieleden die geen vergoeding hebben ontvangen, staan niet in de lijst.

Chat met een medewerker