voluntary-benefits iconVakantie doorgeven

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan mag u 4 weken (28 dagen) per jaar naar het buitenland. Gaat u naar het buitenland om een andere reden dan vakantie? Dan telt die periode ook mee voor het aantal dagen dat u weg mag. U geeft een vakantie in Nederland of het buitenland vooraf aan ons door. Ook uw verblijf in het buitenland om een andere reden dan vakantie geeft u vooraf aan ons door.

Deze voorwaarden gelden voor u:

  • U mag in totaal 28 dagen per jaar (inclusief weekenden) naar het buitenland voor vakantie of een ander soort bezoek. U houdt dan recht op een bijstandsuitkering. Gaat u langer dan 28 dagen? Dan heeft u geen recht meer op een bijstandsuitkering.
  • U geeft de periode dat u weg bent uiterlijk 4 weken voor uw vertrek aan ons door. U kunt het verblijf in het buitenland/vakantie niet meer digitaal doorgeven via 'Mijn Uitkering'.  Wilt u dit doorgeven? Neem dan contact op met team Uitkeringsverwerking door te bellen naar 14 0591. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur. U kunt hier een wijzigingsformulier opvragen.
  • U hoeft uw (vakantie)dagen niet in één keer op te nemen. U mag geen dagen meenemen naar een volgend jaar.
  • U mag geen 4 weken in december en aansluitend 4 weken in januari weg.
  • U moet een vertrek naar het buitenland altijd melden. Ook in bijzondere gevallen en als het door persoonlijke omstandigheden komt, zoals een begrafenis of familiebezoek.
  • Wordt u ziek in het buitenland? Of is er een andere reden waardoor u niet op tijd terug komt? Geef dat dan door aan uw contactpersoon die over uw uitkering gaat. Uw recht op de bijstandsuitkering stopt dan totdat u weer terug bent. 

Werkt u met behoud van uw uitkering of volgt u een (scholings)traject?

Gaat u op vakantie of bent u een lange periode buiten de gemeente in Nederland? Dan moet u eerst toestemming vragen aan uw werkgever, werk- en scholingscoach bij Menso die uw traject verzorgt. Ook als u plotseling weg moet om persoonlijke redenen, zoals familiebezoek, moet u dat doorgeven.

Chat met een medewerker