Vakantie doorgeven

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan mag u vier weken (28 dagen) per jaar naar het buitenland op vakantie.

Beschrijving

Tijdens uw vakantie krijgt u de bijstand doorbetaald. Gaat u naar het buitenland om een andere reden dan vakantie? Dan telt die periode ook mee voor het aantal dagen dat u weg mag. U meldt de vakantieexterne-link-icoon in Nederland of het buitenland vooraf. Ook uw verblijf in het buitenland om een andere reden dan vakantie geeft u vooraf aan ons door. 

Werkt u met behoud van uw uitkering of volgt u een (scholings)traject?

Gaat u op vakantie of bent u een lange periode buiten de gemeente in Nederland? Dan moet u eerst toestemming vragen aan uw werkgever, werk- en scholingscoach bij Menso die uw traject verzorgt. Ook als u plotseling weg moet om persoonlijke redenen, zoals familiebezoek, moet u dat doorgeven. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor vakantie met een bijstandsuitkering zijn:

  • U mag in totaal 28 dagen per jaar (inclusief weekenden) naar het buitenland voor vakantie of een ander soort bezoek. U houdt dan recht op een bijstandsuitkering. Gaat u langer dan 28 dagen? Dan heeft u geen recht meer op een bijstandsuitkering.
  • U meldt uw vakantie vooraf bij de gemeente, uiterlijk 4 weken voor uw vertrek.
  • U hoeft uw (vakantie)dagen niet in één keer op te nemen. U mag geen dagen meenemen naar een volgend jaar.
  • U mag geen 4 weken in december en aansluitend 4 weken in januari weg.
  • U moet een vertrek naar het buitenland altijd melden. Ook in bijzondere gevallen of wegens persoonlijke omstandigheden, zoals een begrafenis of familiebezoek.
  • Wordt u ziek in het buitenland? Of is er een andere reden waardoor u niet op tijd terug komt? Geef dat dan door aan uw contactpersoon die over uw uitkering gaat. Uw recht op de bijstandsuitkering stopt dan totdat u weer terug bent. 

Contact

U kunt uw vakantie of verblijf op een ander adres online doorgeven. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. U kunt uw vakantie/afwezigheid ook melden via een wijzigingsformulier. Heeft u geen wijzigingsformulier? Dan kunt u bellen met de gemeente Emmen, tel. 140591. 

Chat met een medewerker