Raadhuisplein Emmen

Uitkomsten sport- en zweminventarisatie 2022

Ook dit jaar hebben de buurtsportcoaches weer geprobeerd om samen met alle scholen uit de Gemeente Emmen de Sport- en Zweminventarisatie te organiseren. Vooral in de Blokken, de Velden, De monden en in Emmen-Noord hebben vrijwel alle scholen meegewerkt. In de gebieden Emmen-Zuid en Emmen-Oost zijn niet alle vragenlijsten ingevuld. Hierbij de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek, gehouden onder de kinderen uit groep 3 tot en met 8:

Figuur 1. In gebied de Blokken zit meer dan driekwart van de kinderen op een sportvereniging: 77%. In gebied Oost zijn in verhouding de minste kinderen lid van een sportvereniging: 66,1%. 71,7% van de kinderen uit de gemeente Emmen staat ingeschreven bij een sportvereniging.

Figuur 2. In de dorpen hebben bijna alle kinderen van groep 5 t/m 8 wel een zwemdiploma. In de wijken is terug te zien dat het percentage best een stukje lager ligt met Zuid als uitschieter: 90,6%.

Wat hebben we gedaan met deze uitkomsten?

Mits er toestemming werd gegeven door de school, hebben de kinderen die niet op een sport zitten en/of geen zwemdiploma hebben in groep 5 t/m 8, een brief meegekregen. In deze brief staat allerlei informatie over hoe buurtsportcoaches de kinderen en ouders kunnen helpen met het lid worden van een sportvereniging, het behalen van een zwemdiploma en het bekostigen hiervan.

Chat met een medewerker