Uitkomst onderzoek ernst en omvang bodemdaling

Er zijn bij de gemeente 140 meldingen van schade met een vermoeden van bodemdaling binnen gekomen. De schademeldingen zijn verschillend en hebben betrekking op woningen, bijgebouwen en erven/tuinen.

  • Vanuit het eerste onderzoek van Fugro zijn 10 woningen (de zogenoemde pilotlocaties) geselecteerd voor nader onderzoek. Dit gebeurde anoniem, dus de gegevens zijn niet te koppelen aan personen. Van de 130 resterende meldingen is in 24 situaties meer informatie beschikbaar gesteld (foto’s) dan de melding.
  • Het onderzoek Ernst en Omvang van Fugro (het tweede onderzoek) heeft zich gericht op deze situaties waarbij deze extra informatie was aangeleverd. In negen gevallen bleek dat er helaas alsnog onvoldoende informatie was aangeleverd. Van één locatie is geconstateerd dat dit niet met bodemdaling te maken kan hebben, omdat deze woning op de Hondsrug ligt. In twee situaties was er geen sprake van opstalschade.
  • Van de resterende twaalf schadegevallen aan woningen hebben drie cosmetische schade en negen waarschijnlijk constructieve schade. Deze negen constructieve schades bestaan uit vier keer lichte schade, vier keer matige schade en één keer ernstige schade. De panden met constructieve schade zijn vaak gebouwd tussen ca. 1900 en 1940.
  • De oorzaak van de constructieve schade is in het onderzoek niet bepaald, hiervoor moeten we aanvullend grondonderzoek op locatie doen.

Conclusies onderzoek

  • Uiteindelijk deed een beperkt aantal deelnemers mee aan het onderzoek. Dit komt mogelijk door het niet melden van schade of het niet aanleveren van extra informatie. Ook maakte de privacywetgeving het moeilijk om het onderzoek uit te voeren.
  • Gezien de beperkte deelname is het de vraag of het onderzoek representatief is.
  • Met subsidie kunnen inwoners extra onderzoek doen. Zo krijgen zij de feitelijke situatie op individueel niveau beter in beeld.
Chat met een medewerker