Briefjes van 50 en 100 euro

Uitbetaling

De uitkering staat uiterlijk op de 14e van iedere maand op uw rekening. U ontvangt de uitkering achteraf. Dit betekent bijvoorbeeld dat u de uitkering van de maand juli uiterlijk 14 augustus op uw rekening ziet.

Vakantiegeld

De betaling van het vakantiegeld is een aparte betaling. Deze betaling vindt plaats halverwege de maand juni. 

Uitkeringsspecificatie

Op het overzicht van uw uitkering staat welk bedrag u aan bijstand heeft ontvangen. En hoe uw uitkering is opgebouwd. Wij noemen dit overzicht een uitkeringsspecificatie. Ziet u bijzonderheden? Neem dan contact met ons op. 

Jaaropgave

Elk jaar krijgt u eind februari een jaaropgave. Hierin staat hoeveel (bruto) bijstand u het afgelopen jaar heeft gehad. Bewaar uw jaaropgave goed. U moet deze gebruiken als u aangifte inkomstenbelasting doet. Maar ook als u huur- en zorgtoeslag aanvraagt. Ook andere instanties kunnen u vragen om uw jaaropgave.

Chat met een medewerker