Trillingsonderzoek en (mogelijke) relatie met schade door bodemdaling

Naar aanleiding van het Fugro onderzoekexterne-link-icoon naar de oorzaken van bodemdaling in Nieuw-Amsterdam is besloten om onderzoek naar trillingen door wegverkeer te laten uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat trillingen niet de oorzaak zijn van schade, maar wel het laatste zetje kunnen geven als er al sprake is van scheurvorming. Door nader onderzoek krijgen we meer zicht op risico’s op gebouwschade door trillingen van wegverkeer voor een groter gebied dan het pilotgebied. Het onderzoek moet bijdragen aan keuzes rondom beleidsvorming, wegbeheer, aanleg en reconstructies. Vragen zijn: welke factoren in de weginfrastructuur veroorzaken trillingen die ook bij gebouwen effect hebben? En wat is de relatie met bodemdaling en gebouwschade? 

Hulp van experts

Er is weinig bekend over trillingen door verkeer in relatie tot bodemdaling en schade. Daarom zijn gesprekken met de gemeente Groningen gehouden (zij hebben expertise vanwege trillingen door aardbevingen). Ook hebben we vijf marktpartijen met grondige expertise uitgenodigd om de onderzoeksvraag goed te formuleren. 

Alle experts geven aan dat het een complex probleem is, waarover nog niet zoveel bekend is. Er bestaan bijvoorbeeld geen normen of richtlijnen voor trillingen veroorzaakt door verkeer. Er is wel een richtlijn voor trillingen, maar die is enkel gericht op trillingen veroorzaakt door werkzaamheden (bijvoorbeeld heien). Het ontstaan van trillingen en het doorgeven van trillingen naar gebouwen is van erg veel factoren afhankelijk. Denk daarbij aan de kwaliteit van de weg, of het oppervlak, de vlakheid (onderhoudstoestand) en de opbouw. Maar invloed op trillingen hebben ook bijvoorbeeld de bodemopbouw onder en naast de weg, het soort, het gewicht en de snelheid van het verkeer en de fundering en van de woning. 

Trillingsonderzoek

Dit maakt dat de conclusies van een onderzoek naar trillingen en hun relatie met mogelijke schade door bodemdaling waarschijnlijk alleen representatief zijn voor één onderzocht geval. Een onderzoek naar de oorzaken en effecten van trillingen zal dus waarschijnlijk een kostbare aangelegenheid (vanwege het grote aantal variabelen) worden. Daarbij levert het onderzoek ook zeer waarschijnlijk slechts generieke uitkomsten op. Het is dus de vraag wat de gemeente in de praktijk met de onderzoeksresultaten zou kunnen.  

De volgende stap is dat de gemeente gaat verkennen of het zinvol is om verder te gaan met het trillingsonderzoek. Zodra wij hier meer over weten, informeren we u hierover.

Chat met een medewerker