Toestemming reizen met kind naar het buitenland

Als u naar het buitenland gaat met uw kind, hebt u soms toestemming nodig van de andere ouder. Ook als u de opa of oma bent, of als u op vakantie gaat met kinderen die niet van u zelf zijn, kunt u een toestemmingsverklaring nodig hebben. Dit hangt af van het land waar u naartoe gaat.

Beschrijving

Soms heeft u toestemming van de andere ouder nodig om met uw kind naar het buitenland te gaan. Bijvoorbeeld als u met uw kind op vakantie wilt zonder de andere ouder of als uw kind een andere achternaam heeft. U moet dan documenten meenemen om te bewijzen dat u toestemming heeft om te mogen reizen met het kind. Bij de paspoortcontrole controleert de Koninklijke Marechaussee deze documenten.

De regels voor reizen met kinderen kunnen per land en zelfs per vliegveld verschillen. Informeer daarom vóór vertrek bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Kijk voor meer informatie over reizen met kinderen op website van Rijksoverheidexterne-link-icoon. Als blijkt dat u een toestemmingsverklaring nodig hebt voor uw reis, dan kunt u die daar downloaden. Er is een Nederlandse versieexterne-link-icoon en een Engelse versieexterne-link-icoon. Deze verklaring moet worden ingevuld en ondertekend door de ouders of gezaghouders van het kind. De ouders mogen ook zelf een verklaring opstellen.

Verklaring laten legaliseren

Het kan zijn dat de toestemmingsverklaring gelegaliseerd moet worden. Het verschilt per land of dat nodig is. Legaliseren betekent dat de handtekening van de ouders of gezaghouders gecontroleerd en gestempeld moet zijn door de gemeente. Lees verder bij Handtekening legaliserenexterne-link-icoon.  

Aanvragen

Het kind moet in ieder geval een eigen paspoort of ID-kaart hebben. Verder verschillen de eisen per land. Informeer vooraf bij de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe gaat. Of doe de check op de website van het Centrum Internationale Kinderontvoeringexterne-link-icoon.

Voorbeelden van wat u nodig kunt hebben:

  • een toe­stem­mings­ver­kla­ring van de ou­ders, in de juis­te taal en even­tu­eel met een ge­le­ga­li­seer­de hand­te­ke­ningexterne-link-icoon. Voor de ze­ker­heid kunt u de ver­kla­ring ook mee­ne­men als het niet ver­eist is. Het for­mu­lier zorgt ook voor een snel­le­re grens­con­tro­le.
  • een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van de ou­ders of ge­zag­hou­ders.
  • een be­wijs wie ge­zag heeft over het kind.
  • een in­ter­na­ti­o­na­le ver­sie van de ge­boor­te­ak­te van het kind. Of een in­ter­na­ti­o­naal uit­trek­sel uit de Ba­sis­re­gi­stra­tie Per­so­nen (BRP). Op het uit­trek­sel moet staan wie de ou­ders van het kind zijn. 

Meer informatie

Chat met een medewerker