Tekstalternatief video Emmen Oude Centrum

Centrumvernieuwing Emmen Oude Centrum.
Links: logo rood wit van Avitec, letters in zwart
Rechts: logo gemeente Emmen en letters in rood.
Logo gemeente Emmen 8 schuine rode pijltjes geplaatst in ruitvorm in vorm 1 2 3 2 1 en de middelste 3 zijn vet gedrukt. 

Op vogelvlucht niveau zweeft de camera vanaf het marktplein de Noordstraat in. beeldtekst in rood: Let op, deze beelden geven slechts een impressie en kunnen afwijken van het uiteindelijke straatbeeld.

De straat is met donkere klinkers belegd.Mensen staan samen te praten  of zitten op de 1 van de vele bankjes. In dit gedeelte zijn smalle langgerekte plantsoenen gemaakt.
1 boom per plantsoen met struiken in diverse kleuren als ondergroei.

Tussen de plantsoenen zijn bankjes geplaatst. 
Hoog boven de hoofden van het winkelend publiek hangen regelmatig lange lijnen bedekt met een groene massa. 

Ter hoogte van het Kruidvat is een grote plantenbak geplaatst in het midden van de straat. Daarin een grote boom en lage onderbegroeiing. Twee metalen banken zijn op de hoge rand bevestigd. 

De camera gaat eerst naar links van de plantenbak om daarna naar rechts te draaien langs de winkel van dames de Vries terug de Noordstraat in. We zweven langs de groene gevel van de read shop.

Het beeld verandert. We zweven opeens de Derkstraat in met links van ons het torentje van de winkel van Jan van Peer. Op regelmatige afstand zijn komvormige lampen aan stalen kabels bevestigd die over de straat zijn gespannen. Ze worden afgewisseld met kabels die  bedekt zijn met groene bolletjes.

De Derkstraat is voetgangersgebied  onder andere met grotere bloembakken tegenover de Intertoys. Dwars op de straat staan nu lichtgekleurde houten banken tegen het bloemperk aan. In deze straat is rechts een verhoogd gedeelte met 3 traptreetjes langs de winkels. Tussen het wandelgedeelte en het verhoogd gedeelte is een laag donkergrijs muurtje geplaatst met openingen voor de deur van een winkelpand. Ook bij deze openingen zitten trapjes.

Voor het grote wiitte pand met geveltekst By Oui is een langgerekte bloembak geplaatst. Bij de entree van deze shop is de bestrating wit.  2 zwarte bankjes links en rechts nodigen uit om even te zitten. langs het verhoogde gedeelte zijn ook rijbanen geplaatst voor rolstoelen.

De camera draait aan het einde van de straat weer terug de Derkstraat in. 

Opeens zijn  we weer in de Hoofdstraat. De camera zweeft van links via het wandelgedeelte voor de winkels over enkele smalle stroken groen met enkele bomen. Daarna de ruimte voor auto's  en enkele parkeervakken. Aan de rechterkant  smalle stroken groen . Verderop aan de rechterkant van deze straat een bredere wandelgedeelte met parkeergelegenheid voor fietsen in de vorm van gebogen metalen stangen.

Via de gevel van de kapsalon zweven wij weer naar links terug over het groengedeelte heen waar schuine stroken tegels het wandelgedeelte verbinden met de straat. Ook hier zijn bankjes geplaatst. 

De verlichting is aan de rechterkant van de straat geplaatst. Aan hoge dunne lantaren palen hangen dezelfde komvormige lampen als in de voetgangersgebieden.

Ter hoogte van het gebouw met geveltekst Droste bonbons verandert de hoofdstraat weer in een fiets- en voetgangersgebied. De groene stroken zijn zeer smal en vormen een afscheiding tussen van links naar rechts; wandel- fiets en weer wandelgedeelte. 
Achterwaarts zweven we nu over het plein gevormd door het samenkomen van de hoofdstraat en het marktplein. Rond de oude bomen zijn perken gemaakt met hoge brede randen waar men op kan zitten. Ook is hier en daar rond de bloembakken witte bestrating aangebracht.

Het straatbeeld vervaagt. 
Beeldtekst eindscherm: Het rood met zwarte logo van Avitec staat links. En rechts is het rode logo van de Gemeente Emmen. 

nieuw

Chat met een medewerker