Subsidie funderingsonderzoek bodemdaling

In bepaalde delen van de gemeente Emmen ontstaat er mogelijk bodemdaling door een combinatie van veenoxidatie en/of zettingen. Woningen die op deze grond staan, kunnen schade krijgen. Om duidelijkheid te krijgen over de staat van uw fundering, moet u gespecialiseerd funderingsonderzoek doen. Dit is een kostbaar onderzoek. Daarom hebben wij de ‘Subsidieregeling Funderingsonderzoek bodemdaling’ opgesteld. U kunt deze subsidie van 18 januari t/m 31 december 2024 aanvragen. Deze subsidie is bedoeld om u te helpen bij de kosten voor individueel funderingsonderzoek. Na dit onderzoek heeft u dan duidelijkheid over de staat van uw fundering.

Beschrijving

Voor de subsidieregeling funderingsonderzoek gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent zowel eigenaar als bewoner van de woning.
 • Uw woning ligt in het voormalige veengebied van de gemeente. Dit kunt u bekijken op een kaartexterne-link-icoon die bij de subsidieregeling hoort.
 • U kunt de subsidie alleen gebruiken voor onderzoek naar uw woning/aanbouw, erfverharding (bestrating) of tuin.
 • U heeft een reëel vermoeden van constructieve schade aan uw woning als gevolg van bodemdaling. U kunt dit aantonen met onderbouwde foto’s, inclusief plattegrond(en) met een overzicht van de plaatsen van de schade/de foto’s.
 • U krijg 75% van de kosten (inclusief BTW) voor funderingsonderzoek vergoed, met een maximum van € 10.000,-. De subsidie is dus alleen voor funderingsonderzoek, niet voor funderingsherstel.
 • Alleen erkende bedrijven mogen dit onderzoek uitvoeren. Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) houdt een lijst bij waar deze bedrijven op staan. U vindt deze erkenningslijst op de website van het KCAF.externe-link-icoon
 • U kunt geen subsidie aanvragen voor een funderingsonderzoek dat al is gestart- of uitgevoerd.
 • Deze subsidieregeling heeft een jaarlijks maximum. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van aanvragen en totdat het subsidieplafond is bereikt. 

Onderzoeksopzet en -uitvoering    

U moet het onderzoek laten uitvoeren volgens de landelijke KCAF-Richtlijn ‘Fundering onder gebouwen’.externe-link-icoon Er bestaan 2 soorten:

 1. U kunt een volledig onderzoek doen. Dit bestaat uit een archiefonderzoek, een visuele inspectie, metingen, een plaatselijke inspectie van de fundering en de ondergrond van de woning. Bij dat laatste gaan ze steekproefsgewijs de ondergrond vrijgraven en bepalen het draagvermogen van de ondergrond (sonderen).
 2. U kunt ook alleen het eerste deel van het onderzoek laten uitvoeren (een quickscan). Een quickscan bestaat uit archiefonderzoek, een visuele inspectie en metingen. Mogelijk heeft u dan al voldoende duidelijkheid.

Fugro heeft 1e voorkeur

Voor de uitvoering van onderzoek geven wij de voorkeur aan onderzoeksbureau Fugro (vestiging Groningen). Vanwege de uitgebreide kennis en ervaring die Fugro heeft opgedaan over de bodemdalingsproblematiek in de gemeente Emmen, denken wij dat zij bij de individuele onderzoeken een efficiëntievoordeel kunnen behalen. Hierdoor kunnen we het beschikbare gemeentelijke budget voor de subsidieregeling ook zo efficiënt mogelijk inzetten. Kiest u voor Fugro? Stuur dan een e-mail naar de betrokken projectleider.

Ander bedrijf

U kunt het onderzoek ook door een ander bedrijf dan Fugro laten uitvoeren. Wij moeten dan wel zeker weten dat het onderzoek kwalitatief gelijkwaardig is. U moet daarom de opzet van het onderzoek (=gespecificeerde offerte) van het betreffende bedrijf meesturen met de subsidieaanvraag. Wij hebben met Fugro een standaard opzet voor de onderzoeksuitvoering afgestemd. We verwijzen u hiervoor naar de beleidsregel onder artikel 1, lid d.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van een complete aanvraag of u de subsidie krijgt. Dit mogen wij één keer verlengen met 8 weken. Als de subsidie is verleend, dan geeft u (als opdrachtgever) het onderzoeksbureau opdracht om te starten. Is het onderzoek klaar? Dan moet u binnen 4 weken het onderzoeksrapport naar ons opsturen. Uiterlijk 12 maanden nadat u de subsidie heeft gekregen, vraagt u de definitieve vaststelling van de subsidie aan. Stuur dan de volgende stukken mee:

 • Het onderzoeksrapport met de bevindingen en conclusies.
 • Alle facturen met betrekking tot het funderingsonderzoek bodemdaling.
 • De betaalbewijzen van de facturen. Dit betekent dat u zelf eerst de facturen betaalt. Daarna krijgt u geld via de subsidie.

Op basis van het eindrapport en eindafrekening betalen wij de subsidie zo snel mogelijk uit. Met de uitkomsten van de door u uitgevoerde onderzoeken krijgen wij meer inzicht in de bodemdalingsproblematiek in de gemeente Emmen. Hierop stemmen wij ons toekomstige beleid en inspanningen af.

Uiteraard gaan wij strikt vertrouwelijk met het onderzoeksrapport om. Voor overige informatie over privacy verwijzen wij naar de website van de gemeente Emmenexterne-link-icoon.

Contact

Heeft u vragen over de subsidieregeling? Dan kunt u tijdens openingstijden van het gemeentehuis een afspraak maken bij het Servicepunt Bodemdaling. Bel hiervoor 14 0591 of stuur een e-mail naar bodemdaling@emmen.nl.

Meer informatie

Chat met een medewerker