Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

youth-family iconStimuleringsregeling voor dorpen en wijken

Een aantrekkelijke omgeving is belangrijk voor dorpen en wijken. Met de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken helpen wij u graag. U kunt voor 2023 geen subsidie meer aanvragen, omdat het maximum bedrag is bereikt.

Beschrijving

Met de Stimuleringsregeling dorpen en wijken kunnen inwoners een bijdrage krijgen voor de uitvoering van ideeën om de leefbaarheid in hun dorp of wijk te verbeteren. De regeling heeft twee rondes in 2023 met een maximum van 100.000 euro in 2023. De eerste ronde in april/mei 2023 was zo succesvol dat de 100.000 euro aan subsidies is verleend. De tweede ronde in september/oktober gaat daarom niet door.

U kunt dan subsidie aanvragen voor projecten die:

   A.  Verpaupering van woon- en leefomgeving aanpakken,

   B.  Centrumvoorzieningen  in stand houden en accommodaties aanpassen,

   C.  Economische mogelijkheden benutten,

   D.  Projecten die zich richten op sociaal-economische versterking en arbeidsparticipatie.

Voor de thema’s onder A, B en C geven wij maximaal € 50.000,- subsidie. Voorwaarde is wel dat minimaal 25% van de totale kosten betaald wordt door bijdragen van andere partijen of vrijwilligerswerk.

Voor D kunt u € 10.000,- subsidie per aanvraag krijgen. Uw dorps- of wijkvereniging moet hier ook aan meebetalen (door ons de ‘Erkende Overleg Partner’ of ‘EOP’ genoemd). 

Aanvragen

U kunt alleen subsidie krijgen als u aan de voorwaarden voldoet en als u een plan meestuurt met een ingevuld aanvraagformulier. Het is belangrijk dat het plan vanuit uw dorp of wijk zelf komt en dat u in ieder geval steun heeft van uw dorps- of wijkvereniging.

De regeling kent een maximum. Dit betekent dat wij niet meer kunnen uitgeven aan deze subsidie dan 100.000 euro. Als er meerdere subsidieaanvragen zijn die samen meer dan 100.000 euro bedragen dan kennen wij subsidie toe totdat de 100.000 is bereikt. Voor het jaar 2023 is het maximum bereikt, daarom kunnen wij geen subsidie meer verlenen vanuit de stimuleringsregeling voor 2023.

Voorwaarden

  • Alleen projecten in de dorpen en de woonwijken van gemeente Emmen kunnen een aanvraag doen. Projecten in Emmen-centrum, de bedrijfsterreinen en het buitengebied kunnen niet meedoen.
  • U moet een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting of vereniging) zijn om een aanvraag te kunnen doen.
     
  • Het plan moet vanuit het dorp of de wijk zijn voorbereid en draagvlak hebben bij inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Beleid en Leefomgeving van de gemeente Emmen, tel 14 0591. 

Meer informatie

Chat met een medewerker