Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Stimuleringsregeling voor dorpen en wijken

Een aantrekkelijke omgeving is belangrijk voor dorpen en wijken. Met de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken helpen wij u graag.

Beschrijving

Met de Stimuleringsregeling dorpen en wijken kunnen inwoners een bijdrage krijgen voor de uitvoering van ideeën om de leefbaarheid in hun dorp of wijk te verbeteren.
De regeling heeft twee rondes. De eerste ronde was in april/mei 2022. De tweede ronde in september en oktober 2022. Voor de tweede ronde is € 73.130,- beschikbaar. 

U kunt dan subsidie aanvragen voor projecten die:

  1. Verpaupering van woon- en leefomgeving aanpakken,
  2. Centrumvoorzieningen  in stand houden en accommodaties aanpassen,
  3. Economische mogelijkheden benutten,
  4. Projecten die zich richten op sociaal-economische versterking en arbeidsparticipatie.

Voor de thema’s onder A, B en C geven wij maximaal € 50.000,- subsidie. Voorwaarde is wel dat minimaal 25% van de totale kosten betaald wordt door bijdragen van andere partijen of vrijwilligerswerk.

Voor D kunt u € 10.000,- subsidie per aanvraag krijgen. Uw dorps- of wijkvereniging moet hier ook aan meebetalen (door ons de ‘Erkende Overleg Partner’ of ‘EOP’ genoemd). 

Aanvragen

U kunt alleen subsidie krijgen als u aan de voorwaarden voldoet en als u een plan meestuurt met een ingevuld aanvraagformulier. Het is belangrijk dat het plan vanuit uw dorp of wijk zelf komt en dat u in ieder geval steun heeft van uw dorps- of wijkvereniging.

De regeling kent een maximum. Dit betekent dat wij niet meer kunnen uitgeven aan deze subsidie dan een bepaald bedrag. Voor de categorieën A, B en C is het maximumbedrag 100.000 euro. Voor de categorie D is dit 15.000 Euro. Als er meerdere subsidieaanvragen binnen omen die samen meer bedragen, dan verdelen wij het beschikbare subsidiebedrag over de aanvragen die de meeste draagvlak hebben in de wijk of het dorp.

Voorwaarden

  • Alleen projecten in de dorpen en de woonwijken van gemeente Emmen kunnen een aanvraag doen. Projecten in Emmen-centrum, de bedrijfsterreinen en het buitengebied kunnen niet meedoen.
  • U moet een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting of vereniging) zijn om een aanvraag te kunnen doen.
     
  • Het plan moet vanuit het dorp of de wijk zijn voorbereid en draagvlak hebben bij inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Beleid en Leefomgeving van de gemeente Emmen, tel 14 0591. 

Formulieren

Meer informatie

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadhuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 - 16.30 uur
Woensdag 08.30 - 16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen