Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw SRLE 2022 - 2025

Glastuinbouwbedrijven in de glastuinbouwgebieden Erica en Klazienaveen kunnen een subsidie aanvragen voor innovatie en verduurzaming van hun bedrijf.

Beschrijving

De Stimuleringsregeling Glastuinbouw gemeente Emmen 2022 t/m 2025 heeft tot doel:

  1. ondernemers in de glastuinbouwgebieden in de gemeente Emmen te stimuleren tot innovatie en verduurzaming;
  2. de ruimtelijke kwaliteit in de glastuinbouwgebieden in de gemeente Emmen te verbeteren;
  3. inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in staat te stellen een betaalde baan te verwerven in de glastuinbouw.

Hoogte subsidie

De subsidie is alleen voor eigena(a)r(en), gebruiker(s) of een samenwerkingsverband van glastuinbouwbedrijven gelegen in de glastuinbouwgebieden Erica en Klazienaveen. Alleen kleine en middelgrote ondernemingen kunnen subsidie aanvragen. Het subsidieplafond voor deze Stimuleringsregeling is 400.000 euro.

Aanvragen

U vraagt de stimuleringsregeling digitaal aan. Dit kan zonder DigiD.

Voorwaarden

Subsidie op basis van deze stimuleringsregeling kan worden verleend voor:

  1. sloop, herbouw en verbouw van glasopstanden
  2. de aanleg van een energie verdeelsysteem
  3. het treffen van een duurzaamheidsmaatregel
  4. planvormend- c.q. draagvlakonderzoek voor het realiseren van een (collectieve) duurzaamheidsmaatregel.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Economie van de gemeente Emmen, tel 14 0591.
Of per email naar: gemeente@emmen.nl

Formulieren

Meer informatie

Chat met een medewerker