Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw SRLE 2022 - 2025

Glastuinbouwbedrijven in de glastuinbouwgebieden Erica en Klazienaveen kunnen een subsidie aanvragen voor innovatie en verduurzaming van hun bedrijf.

Beschrijving

De Stimuleringsregeling Glastuinbouw gemeente Emmen 2022 t/m 2025 heeft tot doel:

  1. ondernemers in de glastuinbouwgebieden in de gemeente Emmen te stimuleren tot innovatie en verduurzaming;
  2. de ruimtelijke kwaliteit in de glastuinbouwgebieden in de gemeente Emmen te verbeteren;
  3. inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in staat te stellen een betaalde baan te verwerven in de glastuinbouw.

Hoogte subsidie

De subsidie is alleen voor eigena(a)r(en), gebruiker(s) of een samenwerkingsverband van glastuinbouwbedrijven gelegen in de glastuinbouwgebieden Erica en Klazienaveen. Alleen kleine en middelgrote ondernemingen kunnen subsidie aanvragen. Het subsidieplafond voor deze Stimuleringsregeling is 400.000 euro.

Aanvragen

U vraagt de stimuleringsregeling digitaal aan. Dit kan zonder DigiD.

Voorwaarden

Subsidie op basis van deze stimuleringsregeling kan worden verleend voor:

  1. sloop, herbouw en verbouw van glasopstanden
  2. de aanleg van een energie verdeelsysteem
  3. het treffen van een duurzaamheidsmaatregel
  4. planvormend- c.q. draagvlakonderzoek voor het realiseren van een (collectieve) duurzaamheidsmaatregel.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Economie van de gemeente Emmen, tel 14 0591.
Of per email naar: gemeente@emmen.nl 

Formulieren

Meer informatie

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadhuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 - 16.30 uur
Woensdag 08.30 - 16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen
Chat met een medewerker