Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering

Met de Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering kunt u uw woning energiezuiniger te maken.

Beschrijving

Huiseigenaren kunnen met de stimuleringslening één of meerdere maatregelen nemen om hun woning te verduurzamen. De lening moet in ieder geval gebruikt worden voor ten minste één van de volgende maatregelen:

 • Warmtepomp
 • Zonnepanelen
 • Zonneboiler
 • Gevelisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Raamisolatie
 • Verwarmingsinstallatie.

Met de lening kunt u - onder voorwaarden - maximaal tot € 25.000,- lenen met  een rente van 1,4%.  

Aanvragen

De lening krijgt u van de gemeente via het SVn. Voordat u de lening kunt aanvragen bij het SVn, heeft u een toewijzingsverklaring van de gemeente nodig. Deze kunt u aanvragen met het digitale formulierexterne-link-icoon. Het SVn voert de krediettoets uit en bekijkt of u in aanmerking kan komen voor de stimuleringslening. 

De stimuleringslening kan eventueel ook als hypothecaire lening verstrekt worden. De hypothecaire lening is - onder voorwaarden - mogelijk tot € 100.000,-.  

Voorwaarden

Voorwaarden waar uw woning aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de lening:  

 • de woning moet vóór 1991 gebouwd zijn
 • de WOZ-waarde moet lager zijn dan € 238.000,- . Dit is het gemiddelde prijspeil in Emmen voor 2023. 
 • u bent eigenaar én bewoner van de woning. 

Meer informatie

Chat met een medewerker