Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Standplaatsvergunning

Wilt u een kraampje langs de weg zetten om spullen te verkopen? Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

Wilt u spullen verkopen of informatie geven op straat? Bijvoorbeeld via een voertuig, kraam of tafel? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Welke soorten standplaatsen zijn er?

 • vaste standplaats: een standplaats voor de verkoop van etenswaren die regelmatig gebruikt wordt. Op het aanvraagformulier ziet u op welke locatie een vaste standplaats mogelijk is.
 • seizoenstandplaats: een standplaats die gebruikt wordt voor de verkoop van oliebollen. Standplaatsen voor oliebollenkramen mogen in november en december gebruikt worden. Op het aanvraagformulier ziet u op welke locatie een seizoenstandplaats mogelijk is.
 • tijdelijke standplaats: bijvoorbeeld bij promoties

Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur heeft u geen standplaats nodig. Er zijn wel een aantal voorwaarden:

 • U mag niet langer dan 5 minuten op één plek staan.
 • De plek mag niet binnen 100 meter van scholen of openbare gebouwen zijn, in het Centrum of het industrieterrein.
 • Het verkeer moet er geen last van hebben en u veroorzaakt geen overlast (vervuiling etc.).
 • U moet u kunnen legitimeren.

Voorwaarden

Voor de vaste- en seizoen standplaatsen geldt de Algemene Plaatselijke Verordening Emmenexterne-link-icoon, net zoals de regelgeving uit het Beleidskader ‘Standplaatsen en venten’.

Voorwaarden vergunning vaste en seizoenstandplaats

Duur van de vergunning

Een standplaatsenvergunning wordt voor maximaal 5 jaar gegeven, met uitzondering van de locaties Raadhuisplein en Rensenpark. Hiervoor geldt een maximale duur van 1 jaar. Na de geldigheidsduur stopt de vergunning volgens het recht en kunt u opnieuw een aanvraag doen. Dat wil niet zeggen dat u dan opnieuw in aanmerking komt voor een standplaatsenvergunning voor dezelfde dagen en locatie. Om meer mensen in aanmerking te laten komen voor een standplaatsvergunning, is besloten vergunningen voor een maximale termijn af te geven.

Branche

Op iedere locatie voor standplaatsen is 7 dagen per week een standplaats toegestaan. U krijgt een standplaats voor maximaal 2 dagen per week. De overige dagen van de week is er ruimte voor een andere standplaatsexploitant. Wel is het zo dat er per standplaatsexploitant andere etenswaren verkocht moeten worden.

Locaties

Het hele buitengebied is locatie voor standplaatsen, met uitzondering van locaties binnen een straal van 150 meter rond scholen en treinstations. Regel is dat de openbare orde en verkeersveiligheid niet in gevaar mag worden gebracht.

De voorwaarden voor de standplaatsvergunning hangen onder andere af van:

 • het soort activiteit
 • de omvang van de activiteit
 • het doel van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld

In onderstaande documenten leest u welke standaard voorschriften van toepassing op de standplaatsen:

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanvragen

Elk jaar, in de maand juni, is het mogelijk een vergunning voor een vaste en seizoenstandplaats aan te vragen. Zodra het mogelijk is om een vergunning aan te vragen, laten wij dit weten via de nieuwspagina InEmmen en onze website. Wilt u dan een standplaats? Dan stuurt u ons een aanvraagformulier toe.

Tijdelijke standplaatsen

Tijdelijke standplaatsen zijn mogelijk op de volgende locaties (per woonplaats is 1 tijdelijke standplaats per dag toegestaan).

 • Marktplein te Emmen
 • Mondriaanplein te Emmen
 • Raadhuisplein te Emmen
 • Noorderplein te Emmen
 • Klazienaveen (winkelgebied/ centrum)
 • Nieuw-Amsterdam (winkelgebied/ centrum)
 • Schoonebeek (winkelgebied/centrum)

Wilt u een vergunning voor een tijdelijke standplaats aanvragen? Dan vragen wij u dit schriftelijk of per e-mail te doen, onder vermelding van:

 • de locatie
 • de verkoopdagen/-periodes
 • de verkooptijden
 • naam en contactgegevens van uw bedrijf/organisatie
 • nummer Kamer van Koophandel
 • naam van de contactpersoon

Dit kunt u per post of per e-mail opsturen naar:

Gemeente Emmen, team vergunningen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen of gemeente@emmen.nl.

Kosten

Op dit moment betaalt de aanvrager van een standplaatsvergunning eenmalig leges voor de vergunning en betaalt de standplaatshouder een bedrag voor het gebruik van gemeentegrond.

 • Leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag: € 47,10 
 • Inschrijving op de wachtlijst / sollicitatielijst:  € 23,95 
 • Vervangende pas bij verlies of diefstal: € 23,95 

(tarieven 2024)

Formulieren

Chat met een medewerker