Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Rioolaansluiting

De gemeente zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. Bent u nog niet aangesloten? Dien een aanvraag in bij de gemeente.

U kunt dit aanvragen met DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijven/organisaties).

Beschrijving

De meeste gebouwen in de gemeente zijn aangesloten op het riool.

De gemeente:

  • onderhoudt het riool en legt het aan.
  • zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool.

De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

Aanvragen

Een aansluiting op het gemeentelijke riool kunt u aanvragen als particulier of als bedrijf.

Als u een bouwwerk wilt aansluiten op het gemeentelijke riool kunt u het beste van te voren al informatie opvragen bij team Beheer Openbare Ruimte (BOR). Vraag naar het type riool en de ligging van het gemeentelijke riool. Dan kunt u daar rekening mee houden tijdens het ontwerpen van uw huis of uw bedrijf.

Voorwaarden

Regels en voorschriften voor een rioolaansluiting

1. Voor de aanleg van de aansluiting op het gemeentelijk riool is het van belang dat de aansluiting van uw pand op de juiste wijze is aangelegd volgens de NEN 3215 bouwbesluit 2012.

2. Het college van B&W kan op grond van artikel 6.18 lid 5 Bouwbesluit 2012 bepalen op welke plaats, op welke hoogte en met welke inwendige middellijn de voor aansluiting van een afvoervoorziening op dat riool of dat systeem noodzakelijke gebouwaansluiting bij de gevel van het bouwwerk dan wel de grens van het erf of terrein wordt aangelegd.

3. Alle leidingen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater op het terrein van de aanvrager moeten worden aangesloten op een door de gemeente aangegeven punt/ ontstoppingsstuk. Deze wordt aangebracht op het perceel van de aanvrager in de onmiddellijke nabijheid van de erfscheiding van het perceel en de openbare weg.

4. Bij een gescheiden stelsel dient huishoudelijk en bedrijfsafvalwater t/m een diameter van 160 mm op de bruine buis worden aangesloten. De buisleidingen voor afvoer hemel water t/m een diameter van 160 mm dienen op de groene of grijze buis worden aangesloten.

Gebieden waar mechanische riolering aanwezig is mag geen hemelwater worden gezet!

De aanvrager mag er voor kiezen het hemelwater in zijn eigen bodem of nabij gelegen oppervlakte te verwerken.

Wanneer in uw gebied nog geen gescheiden afvoer is, moet u twee aparte rioolbuizen aanleggen tot op de erfgrens. Deze moeten op de erfgrens samen op de gemeentelijke aansluiting worden gezet.

Zo bent u voorbereid op de situatie dat in uw straat op een later moment een gescheiden riool wordt aangelegd.

5. De buisleiding gelegen tussen het doorstoomputje of ontstoppingsstuk en het gemeenteriool wordt uitsluitend gelegd of hersteld door de gemeente Emmen. Deze leiding bestaat voor een normale woning uit een PVC-leiding 125 mm. Het door de aanvrager te leggen riolering op privé terrein moet hierop aansluiten. De diameter van de afvoerleiding t.b.v. bedrijven of bijzondere gebouwen wordt in overleg met de aanvrager vastgesteld. 

Misschien heeft u een rioolaansluiting nodig vanwege een verbouwing. Of door een andere activiteit waar u een vergunning voor heeft. Lees in dat geval eerst de voorschriften van uw vergunning(en) voordat u een rioolaansluiting aanvraagt.

Kosten

Voor een rioolaansluiting gelden de onderstaande tarieven: 

  • Rioolaansluiting van een woning: € 812,00    
  • Rioolaansluiting voor bedrijven:   € 1.624,00  

Bij rioolaansluiting in het buitengebied waar mechanische riolering aanwezig is, worden de werkelijke kosten bepaald per aanvraag. Dit geldt ook voor leidingen die langer dan 10 meter zijn, of als ze een afwijkende diameter groter dan 125 mm hebben bij huisaansluiting en 160 mm bij bedrijfsaansluiting.

De geschatte kosten voor het maken van de rioolaansluiting, worden van te voren vermeld in een offerte. Deze is door de burgemeester en wethouders opgesteld. Pas als de aanvrager schriftelijk akkoord is met de offerte, worden de werkzaamheden van de rioolaansluiting gestart. 

Deze werkwijze is vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

(tarieven 2024)

U betaalt de kosten voor aanleg en aansluiting zelf.

Chat met een medewerker