Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Reclamemateriaal verspreiden

Wilt u reclamemateriaal verspreiden? Houd u aan de regels voor huis-aan-huisreclame. Voor reclame op straat heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Beschrijving

U mag op straat geen reclame verspreiden zoals folders en proefmonsters. Ook reclame verspreiden achter ruitenwissers van auto’s is verboden.
U kunt hiervoor toestemming vragen bij de gemeente. 

Aanvragen

U vraagt de toestemming bij de gemeente met een brief of email.

Hierin moet staan: 

  • de reden waarom u de reclame wilt verspreiden 
  • een beschrijving van het reclamemateriaal
  • de datum, het tijdstip en de plaats waar u het reclamemateriaal wilt verspreiden. 

Voorwaarden

Flyeren is toegestaan zonder vergunning, maar alleen onder de volgende voorwaarden:

  • Niet flyeren op de warenmarkten. Mag wel op de omliggende pleinen en straten.
  • Niet flyeren in het overdekte winkelcentrum.
  • Niet tijdens een evenement en niet bij een andere standplaats gaan staan (behalve eventueel na overleg met de organisatie van dat betreffende evenement/standplaats in verband met belangenverstrengeling)
  • Niet flyeren op parkeerplaatsen, aangezien meestal veel afval op de parkeerplaats te liggen. De eventuele opruimkosten zullen verhaald worden op de organisatie die de folders heeft rondgedeeld.
  • Tijdens het flyeren mag men niet langer dan 10 minuten op dezelfde plek staan. Wil men toch langer op dezelfde plek flyeren, dan wordt het een standplaats vergunning. Hierover moet men altijd leges betalen.
  • U maakt over het opruimen van de rommel die eventueel ontstaat afspraken met de gemeente.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Meer informatie

Chat met een medewerker