Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelt u zelf de zorg of ondersteuning die u nodig heeft. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Beschrijving

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag dat u zelf kunt uitgeven aan zorg of ondersteuning. U kiest bijvoorbeeld zelf wie u inhuurt voor hulp in de huishouding. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een buurvrouw of een familielid. Met een pgb kunt u bijvoorbeeld ook een andere traplift of scootmobiel kopen dan u van de gemeente krijgt. Of u kunt met een pgb jeugdhulp inkopen.

Er zijn 4 soorten pgb, voor zorg en ondersteuning vanuit:

  • jeugdhulp
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeringswet (Zvw)

U krijgt de bijdrage niet op uw bankrekening. U betaalt de zorgverleners dus niet zelf. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. U moet zelf de administratie bijhouden van de zorg die u ingekocht heeft. De SVB betaalt zorgverzekeraars op basis van een factuur, een urenbriefje of een maandelijkse betaling.

U kunt het persoonsgebonden budget (pgb) ook gebruiken om zorg in te kopen in andere EU-landen.

Aanvragen

Heeft u hulp nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning? Neem dan contact op met De Toegangexterne-link-icoon. Zij vertellen u hoe u een PGB kunt krijgen. Voor meer informatie over het aanvragen van een Wmo voorziening, zie de pagina Wmo ondersteuningexterne-link-icoon of de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)externe-link-icoon over PGB's. 

Wilt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen? Ga naar de website van de Sociale Verzekeringsbank. Hier ziet u hoe de aanvraag voor elke soort pgb eruitziet.

Voorwaarden

Voorwaarden voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) zijn onder andere:

  • U staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.
  • U bent pgb-vaardig. Dit betekent bijvoorbeeld dat u weet welke zorg u nodig heeft. En hoe u goede afspraken maakt met een zorgverlener. Ook kunt u een administratie bijhouden. U leest er meer over op de site van de Rijksoverheid.externe-link-icoon

Komt u uit het buitenland? Er kan een wachttijd gelden voordat u recht heeft op een pgb.

Kosten

Meestal moet u een eigen bijdrage betalen. Op www.hetcak.nlexterne-link-icoon kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn.

Contact

U kunt De Toegang telefonisch bereiken via: 0800 - 15 25 (gratis). Meer informatie over De Toegang vindt u op de website van De Toegangexterne-link-icoon, evenals de zes locaties van De Toegang.

Klachten

Heeft u vragen en klachten over zorg of ondersteuning? Neem dan contact op met de ombudsman sociaal domeinexterne-link-icoon.

Meer informatie

Chat met een medewerker