Meerdere handen op elkaar

default iconParadijsvogels

In Emmen willen we dat iedereen een dak boven het hoofd heeft. Ook mensen die niet passen in een woonwijk of in een gewone opvanglocatie. Wij noemen hen Paradijsvogels: kwetsbare mensen die langdurig dakloos zijn en last hebben van psychiatrische problemen of verslaafd zijn. Zij hebben een plek nodig waar zij redelijk ongestoord kunnen wonen met duidelijke regels en begeleiding. Daardoor vermindert vaak de onrust en overlast.

De gemeente is bezig met de aankoop van de locatie aan de Schietbaanweg 15. Op deze plek kunnen de Paradijsvogels wonen. Deze plek is gekozen omdat het voldoet aan de voorwaarden: 

  • voldoende afstand tot buurbewoners
  • een omgeving waar mensen redelijk ongestoord kunnen wonen met duidelijke regels en begeleiding
  • op korte afstand van het centrum van Emmen
  • goed bereikbaar voor alle betrokken zorgverleners en toezichthouders

Het plan voor de plek waar Paradijsvogels kunnen wonen, maken we samen met woningcorporatie Domesta, Verslavingszorg Noord Nederland en het Leger des Heils. Domesta verhuurt de (nog te plaatsen) woonplekken aan de Paradijsvogels. Verslavingszorg en het Leger des Heils bieden 24 per uur dag, 7 dagen per week zorg, beheer en toezicht.

Buurtbewoners denken mee

De keuze voor de plek staat vast. Over de inrichting en het toezicht gaan wij in gesprek met de buurtbewoners. Hiervoor willen wij een Plaatselijk Overleg Comité (POC) inrichten. In een POC zit een vertegenwoordiging van de buurtbewoners. Dit comité zoekt samen met de gemeente, verslavingszorg, Leger des Heils en Domesta naar de beste oplossingen.

In april 2023 zijn er informatiebijeenkomsten geweest voor buurtbewoner van De Ark en Westenesch. Hier zijn zorgen geuit, vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Met een afvaardiging van deze bewoners is de gemeente in gesprek over de volgende stappen.

Proces

Voor het plan Paradijsvogels zetten we de volgende stappen:

  • Stap 1 – het perceel aan de Schietbaanweg 15 is inmiddels gekocht.
  • Stap 2 – uitwerking van het project. Dit doen we samen met Domesta, Verslavingszorg, Leger des Heils en de vertegenwoordiging van de buurtbewoners

Hoe ziet de plek aan de Schietbaanweg 15 er uit? 

Het is een terrein van circa 1,3 hectare met veel bomen en struiken. Op het terrein staat ook een woning. Het plan is om het terrein in te richten met maximaal 8 plekken voor Paradijsvogels. Ook komt er een plek voor de zorgverleners en toezichthouders, zo mogelijk in de woning. Er is dan 24 uur per dag en 7 dagen per week toezicht.

Veiligheid

Nergens is 100% veiligheid te garanderen. De verwachting voor deze plek is dat de veiligheid voor buurtbewoners toeneemt en de huidige overlast afneemt. De gemeente kijkt daarbij ook naar vergelijkbare projecten op andere plaatsen in het land. Voorbeelden staan op de website van de gemeente Rotterdam, Platform 31 en het Skaeve huse.

Vragen

Het plan Paradijsvogels is nog in de beginfase. Daarom kunnen we nog niet alle vragen beantwoorden. Zodra er meer informatie is, leest u dat op deze pagina.

Voor vragen over het plan Paradijsvogels kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen. Telefoon 14 0591 of mail gemeente@emmen.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.

 

Chat met een medewerker