Meerdere handen op elkaar

Paradijsvogels

In Emmen willen we dat iedereen een dak boven het hoofd heeft. Ook mensen die niet passen in een woonwijk of in een gewone opvanglocatie. Wij noemen hen Paradijsvogels: kwetsbare mensen die langdurig dakloos zijn en last hebben van psychiatrische problemen of verslaafd zijn. Zij hebben een plek nodig waar zij redelijk ongestoord kunnen wonen met duidelijke regels en begeleiding. Daardoor vermindert vaak de onrust en overlast.

De gemeente werkt aan de realisatie van een plek waar de Paradijsvogels kunnen wonen. Hiervoor is de locatie aan de Schietbaanweg 15 aangekocht. Deze plek is gekozen omdat het voldoet aan de voorwaarden:

  • voldoende afstand tot buurbewoners
  • een omgeving waar mensen redelijk ongestoord kunnen wonen met duidelijke regels en begeleiding
  • op korte afstand van het centrum van Emmen
  • goed bereikbaar voor alle betrokken zorgverleners en toezichthouders

De plek aan de Schietbaanweg 15 is een terrein van ongeveer 1,3 hectare met veel bomen en struiken. Op het terrein staat ook een woning. Het plan is om het terrein in te richten met maximaal 8 plekken voor Paradijsvogels. Ook komt er een plek voor de zorgverleners en toezichthouders, zo mogelijk in de woning.

We realiseren de plek waar Paradijsvogels kunnen wonen samen met woningcorporatie Domesta, Verslavingszorg Noord Nederland en het Leger des Heils. Domesta verhuurt de (nog te plaatsen) woonplekken aan de Paradijsvogels. Verslavingszorg en het Leger des Heils bieden 7 dagen per week, 24 uur per dag zorg, beheer en toezicht. De manier waarop dit gebeurt, werken we uit in het Zorg- en Veiligheidsplan.

Veelgestelde vragen over de huisvesting van Paradijsvogels

In april 2023 zijn informatiebijeenkomsten geweest voor buurtbewoners van De Ark en Westenesch. Hier zijn zorgen geuit, vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Een afvaardiging van deze bewoners denkt samen met de gemeente, verslavingszorg, Leger des Heils en Domesta mee over de inrichting en het toezicht op het terrein.

  • Het perceel aan de Schietbaanweg 15 is gekocht. Er wonen geen mensen meer op de locatie en het terrein is afgezet met hekken en er is cameratoezicht.
  • Er zijn verschillende onderzoeken gedaan die betrekking hebben op de ruimte. Zo is in beeld gebracht welke planten en dieren op het terrein voorkomen en is er een geluids- en archeologisch onderzoek gedaan. Deze onderzoeken zijn nodig bij een nieuwe invulling van een perceel. Naar verwachting is de onderzoeksfase in juli 2024 afgerond.
  • Er worden nu schetsen gemaakt voor de inrichting van het terrein met 8 woonunits voor de Paradijsvogels. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld verspreid over het hele perceel of naast elkaar.
  • Samen met Domesta, Verslavingszorg, Leger des Heils werken we de plannen voor de zorgverlening, beheer en toezicht verder uit.

Zowel de schetsen als de plannen bespreken we met de vertegenwoordigers van de Westenesch en De Ark.

Nergens is 100% veiligheid te garanderen. De verwachting voor deze plek is dat de veiligheid voor buurtbewoners toeneemt en de overlast afneemt. De gemeente maakt hiervoor samen met de hulpverleners (Leger des Heils en Verslavingszorg) en de politie een Zorg- en Veiligheidsplan. Daarin maken we afspraken over de veiligheid op de locatie zelf en voor de directe omgeving. Dit plan bespreken we te zijner tijd met de vertegenwoordigers van Westenesch en De Ark.

Op dit moment kunnen buurtbewoners met vragen over het plan Paradijsvogels contact opnemen met de gemeente Emmen. Als de Paradijsvogels hun intrek nemen op de plek, komen er vaste aanspreekpunten voor de omwonenden.

Chat met een medewerker