Meerdere handen op elkaar

Opvanglocaties in Emmen

In onze gemeente vangen we op meerdere locaties vluchtelingen uit Oekraïne op. We vangen vluchtelingen op in het voormalig Fletcher Hotel aan de Van Schaikweg, in een voormalig schoolgebouw aan de Angelsloërdijk, op vakantiepark Parc Sandur en in de voormalige ambachtsschool aan de Weerdingerstraat. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zich melden bij de gemeente als ze onderdak zoeken.

Organisatie en coördinatie opvang

Het Rijk heeft de 25 veiligheidsregio's in Nederland de opdracht gegeven opvangplekken te organiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne. In Drenthe wordt de opvang van vluchtelingen gecoördineerd door de Veiligheidsregio Drenthe. Anders dan bij de opvang van vluchtelingen uit andere landen zijn gemeenten verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van opvanglocaties. Als gemeente Emmen zorgen wij voor onderdak, (medische) zorg, leefgeld en onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne. Wij werken hierin samen met de Veiligheidsregio Drenthe, het Leger des Heils, Rode Kruis, de GGD, Vluchtelingenwerk en lokale organisaties.

Chat met een medewerker