Twee mensen zittend op een bankje

Opkoopbescherming en verhuurvergunning aanvragen

Vanaf 1 juli 2023 wordt de opkoopbescherming in de gemeente Emmen ingevoerd. Als u in dan in de wijken Angelslo, Bargeres, Emmerhout en Emmermeer een woning koopt met een WOZ-waarde tot € 250.000,- dan mag u die woning niet meer verhuren zonder vergunning. U moet dan eerst 4 jaar zelf in de woning wonen.

U kunt dit aanvragen met DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijven/organisaties).

Beschrijving

Het college van burgemeester & wethouders wil graag dat huidige en nieuwe inwoners een plek kunnen vinden in de gemeente waar zij graag wonen. Op de Emmense woningmarkt zijn er veel mensen actief, maar het vinden van een betaalbare plek is niet vanzelfsprekend. Het wordt steeds drukker en starters krijgen het steeds moeilijker. Daarnaast heeft de gemeente Emmen een relatief groot aandeel goedkope tot middeldure woningen. Hierdoor is de gemeente aantrekkelijk voor beleggers om woningen op te kopen en voor een hogere prijs te verhuren. Dit wil de gemeente Emmen in de aangewezen wijken tegenhouden. 

Vanaf 1 januari 2022 heeft het Rijk gemeentes de mogelijkheid gegeven om de opkoopbescherming in te voeren voor een groot deel van de koopwoningen. Voor die woningen geldt dat deze eerste 4 jaar na aankoop niet mogen worden verhuurd. Hierdoor blijft de woningmarkt betaalbaar en krijgen starters meer kansen op de woningmarkt. De opkoopbescherming geldt voor zowel bestaande als nieuwbouw koopwoningen. Wanneer u een beschermde woning wel wilt verhuren, dan bent u verplicht een verhuurvergunning te hebben.

Vanaf welke waarde en welke wijken

Om het tekort aan goedkope- en middeldure koopwoningen in de gemeente tegen te gaan, geldt de opkoopbescherming voor woningen in de wijken Angelslo, Bargeres, Emmerhout en Emmermeer met een WOZ-waarde tot € 250.000,-. Het blijft mogelijk om woningen te verhuren in de overige wijken en dorpen binnen de gemeente Emmen.

Waarom WOZ-waarde tot € 250.000,-

De grens van WOZ-waarde € 250.000,- is gekozen op basis van een onderzoek door KAWexterne-link-icoon. Investeerders en starters willen vooral woningen kopen tot € 250.000,-. Ongeveer driekwart van de particuliere verhuur heeft een WOZ-waarde van € 250.000,-. Daarom is deze grens gekozen. Zo wordt een groot deel goedkope koopwoningen beschermd in de wijken waar de meeste starters samen met beleggers een woning willen kopen. 

Aanvragen

U kunt vanaf 1 juli een verhuurvergunning aanvragen met het digitale aanvraagformulier.

Voorwaarden

Wanneer u een woning wilt verhuren die beschermd is, moet u voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • Verhuur aan een familielid, bloed- of aanverwantschap (eerstegraads of tweedegraads)
  • De eigenaar woont minimaal 12 maanden in de woning en mag de woning voor maximaal 12 maanden verhuren aan één woningzoekende (tijdelijk gebruik)
  • De woning is verbonden met een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte

Voor het verhuren is dan wel een vergunning nodig. Alleen de eigenaar van de woning kan zo'n vergunning aanvragen. Het verbod om de woning te verhuren geldt tot 4 jaar na aankoop.

Bestaande verhuur

Wanneer u een woning legaal verhuurd in één van de vier wijken, onder de WOZ-waarde van € 250.000,- kan u dit blijven doen. Daarnaast geldt de opkoopbescherming niet voor woningen waar u vóór 1 juli 2023 ingeschreven bent. U mag deze woning verhuren.

Wanneer u een woning koopt die al wordt verhuurd (voor een periode minder dan 6 maanden) dan geldt de opkoopbescherming en moet u een verhuurvergunning aanvragen. Als de woning langer dan 6 maanden wordt verhuurd, dan geldt de opkoopbescherming niet en hoeft u geen verhuurvergunning aanvragen.

Meer informatie

Chat met een medewerker