Openbaar register gedragscode integriteit gemeenteraad

Openbare registers ter uitvoering van de Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Emmen 2015 ( registratie m.i.v. 24 september 2015)
Datum: 09-02-2017

Geschenken aan raadsleden met een geschatte waarde van meer dan 50 euro

Geen meldingen

Deelname aan excursies en evenementen voor rekening anderen dan gemeente

Meldend raadslid:  

Omschrijving:

Kosten voor rekening van:

H. Huttinga

Op 20-11-2015 hebben de raadsleden H.Huttinga en J. Scheltens namens de Werkgroep Internationale Betrekkingen van de gemeenteraad van Emmen op uitnodiging van de burgemeester van de Duitse Partnergemeente Georgsmariënhütte deelgenomen aan de traditionele Hüttenmahlzeit. Daaraan voorafgaand werd een lezing gehouden door een delegatie van één van de andere partnergemeenten van Georgsmariënhütte, namelijk Rabat Hasharon uit Israël. Tevens werd er op uitnodiging overnacht in het Kolpinhaus. De geschatte kosten van e.e.a. bedroegen € 70,00 pp e n zijn betaald door Georgsmariënhütte

Gem. Georgsmariënhütte

Buitenlandse reizen voor rekening anderen dan gemeente

Geen meldingen 

Chat met een medewerker