Twee mensen zittend op een bankje

Onderzoeken bodemdaling Nieuw-Amsterdam en omgeving

In 2021 heeft onderzoeksbureau Fugro onderzoek gedaan naar de bodemdaling en de eventuele relatie met schades aan woningen in en rond Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Erica. Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de mogelijke oorzaken van de bodemdaling in een deel van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Erica?
  • Wat zijn de mogelijk oorzaken van schade aan te onderzoeken woningen?
  • Wordt er in de toekomst nog verdere daling verwacht?

Bekijk het onderzoeksrapport van Fugro uit 2021 onderzoekexterne-link-icoon.

Onderzoek Ernst en Omvang Schade en Grondwateronttrekkingen

In 2021 is besloten dat er extra onderzoek moest plaatsvinden. Zo heeft de gemeente Emmen nader onderzoek door onderzoeksbureau Fugro laten doen naar de ernst en omvang van de schade. Het  waterschap Vechtstromen heeft door onderzoeksbureau Sweco extra onderzoek gedaan naar de grondwateronttrekkingen vanuit de land- en tuinbouw. De uitkomsten van de onderzoeken zijn in 2023 bekend geworden. U kunt beide rapporten bekijkenexterne-link-icoon

Chat met een medewerker