Onderzoek naar financiële steun

Het herstellen van de fundering van je woning is een dure klus. Niet iedereen heeft daar geld voor beschikbaar. Om te weten hoe we gedupeerde inwoners financieel kunnen helpen, doet de provincie Drenthe onderzoek hiernaar. Ze kijkt welke financiële instrumenten geschikt en beschikbaar zijn om gedupeerde inwoners te helpen om hun fundering duurzaam te laten herstellen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld aansluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel of een eigen fonds opzetten voor subsidie funderingsherstel. Zodra de resultaten van het onderzoek ‘ernst en omvang schade’ beschikbaar zijn, is er inzicht in de omvang van het probleem. Dan kunnen we beoordelen of en zo ja, welke inzet van financiële instrumenten passend en haalbaar is.

De provincie heeft een brief gestuurd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat om er bij het kabinet op aan te dringen dat er regeling komt om gedupeerde bewoners te helpen die dit financieel zelf niet kunnen dragen.

Daarnaast is de provincie bezig met een onderzoek naar waar funderingsproblematiek zich in Drenthe voordoet of kan gaan voordoen. 

Chat met een medewerker