Onderzoek grondwateronttrekkingen

In het onderzoek naar bodemdaling in Nieuw-Amsterdam e.o. concludeerde Fugro dat ze niet kunnen uitsluiten dat lokale onttrekking van grondwater een effect gehad kan hebben op de periodiek lage grondwaterstanden in het gebied. Daarom doet waterschap Vechtstromen daar onderzoek naar. 

Allereerst heeft het waterschap zoveel mogelijk informatie verzameld over grondwateronttrekkingen door tuinbouw en industrie in dit gebied. Daarna is begonnen met (veld)onderzoek. Als er voldoende gegevens zijn om de mogelijke effecten van de grondwateronttrekkingen op de grondwaterstanden te kunnen beoordelen, kunnen ze starten met alle berekeningen. De verwachting is dat dit totale proces tot het einde van het jaar kan duren.

Wat kunt u in 2022 verwachten?

Het gezamenlijke Servicepunt is één van de maatregelen die samen zijn uitgezet. Daarnaast wordt er op diverse onderwerpen vervolgonderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar trillingen, grondwateronttrekkingen en ernst en omvang van de schade. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken wordt het Servicepunt verder uitgebreid. De resultaten van de onderzoeken worden in de loop van 2022 verwacht.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte worden gehouden over bodemdaling en de ontwikkelingen van het Servicepunt Bodemdaling? Bevestig dan uw gegevens om u in te schrijven externe-link-icoonvoor de ontvangerslijst. 

Chat met een medewerker