Meerdere handen op elkaar

Onderwijs, inkomen, zorg en werk

Inkomen

Leefgeld

Er is een landelijke leefgeldregeling voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen het leefgeld pas ontvangen als zij ingeschreven staan bij de gemeente. Dit geldt zowel voor vluchtelingen die in een van de gemeentelijke opvanglocaties verblijven als vluchtelingen die bij particulieren/gastgezinnen verblijven. Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand. Een afspraak maken voor registratie in de gemeente Emmen kan via telefoonnummer 14 0591. Voor de hoogte van de bedragen en meer informatie zie de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon

Kinderbijslag en kindgebonden budget

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op kinderbijslag als ze in loondienst werken in Nederland. Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor een kind tot 18 jaar. Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op kindgebonden budget als zij aan de voorwaarden voor kindgebonden budgetexterne-link-icoon voldoen. Zo moeten zij ook kinderbijslag ontvangen en mogen inkomen en vermogen niet te hoog zijn. Kindgebonden budget is een extra bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar.

Onderwijs

We werken samen met scholen in onze gemeente aan de organisatie van onderwijs voor kinderen uit Oekraïne. 

Basisonderwijs

Kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar krijgen onderwijs vanuit het Expertisecentrum Anderstaligenexterne-link-icoon dat onderdeel is van stichting Openbaar Onderwijs Emmen. Een afspraak maken voor inschrijving op school kan via m.dekoning@oo-emmen.nl. Als kinderen de taal goed genoeg begrijpen stromen ze in in het standaard onderwijs. Kleuters van 4 en 5 jaar kunnen instromen op een basisschool in de dorpen en wijken.

Voortgezet onderwijs

Voortgezet Onderwijs aan Oekraïense leerlingen van 12 -17 jaar wordt gegeven vanuit de Internationale Taalgroep. Dit is een samenwerkingsverband tussen VO scholen en de gemeente Emmen waar anderstalige jongeren worden voorbereid op geleidelijke instroom in het reguliere Nederlandse onderwijs. Leerlingen kunnen worden aangemeld bij coördinator Bertha Sandker via b.sandker@esdalcollege.eu of 088 - 0009695.

HBO, Universiteit en MBO


Voor Oekraïense studenten zijn er verschillende mogelijkheden tot het volgen van onderwijs. De universiteiten en de hogescholen hebben een internationaal aanbod (Engelstalig) de meeste mbo-scholen niet. Oekraïense studenten die een mbo-opleiding willen volgen moeten eerste de Nederlandse taal leren. Studenten kunnen zich direct melden bij één van de scholen of universiteiten.

* De opleidingen worden in het Nederlands gegeven, de student moet eerst de Nederlandse taal leren.

Zorg

Oekraïense vluchtelingen krijgen altijd medisch noodzakelijke zorg uit het basispakket. De manier waarop de kosten hiervan worden vergoed of gedeclareerd, verschilt. Meer informatie Zorg en gezondheid Rijksoverheidexterne-link-icoon

Werk

Vluchtelingen die onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne vallen, mogen betaald werk doen in Nederland zonder werkvergunning. Het kabinet wel een aantal voorwaarden aan de toegang tot de arbeidsmarkt. Zo mogen mensen alleen in loondienst werken. Ook moet de werknemer door de werkgever uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangemeld worden bij UWV en moet de werkgever informatie doorgeven als de werkuren en werkplek. Vanaf 1 november hebben Oekraïense vluchtelingen in loondienst verplicht een sticker of O-document van de IND nodig. Met deze documenten kunnen vluchtelingen aantonen dat ze mogen werken in loondienst zonder tewerkstellingsvergunning. Meer hierover staat op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon

Chat met een medewerker