Meerdere handen op elkaar

OGGZ Advies en Meldpunt

Maakt u zich ernstig zorgen over de (geestelijke) gezondheid en het welzijn van iemand in uw omgeving? Meld dit dan bij het Advies en Meldpunt OGGZ. 

Vrijwillige of verplichte zorg

De gemeente laat dan onderzoeken of hulp nodig is en zo ja, in welke vorm. Dat kan gaan om behandeling in een instelling, maar ook hulp aan huis. Uitgangspunt is om hulp te bieden op vrijwillige basis. Wil iemand zich niet laten helpen en de zorgen zijn ernstig, dan kan verplichte zorg nodig zijn. Uiteindelijk bepaalt een rechter of de verplichte zorg ingezet wordt. Dat is vastgelegd in de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg. 

Bel het Advies en Meldpunt OGGZ

Maakt u zich zorgen, bel dan met het Advies en Meldpunt OGGZ: 088 - 24 60 240. Dit nummer is van de GGD Drenthe, meer informatie vindt u op de websiteexterne-link-icoon.

Familievertrouwenspersoon

Familie en naasten van een persoon met psychiatrische of verslavingsproblemen kunnen voor steun, vragen en advies terecht bij de familievertrouwenspersoon. Meer informatie en contactgegevens vindt u op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonenexterne-link-icoon.

Chat met een medewerker