Nieuwe bestuurders over bodemdaling

In maart van dit jaar waren de verkiezingen voor Provincies en Waterschappen. Door het vertrek van Jisse Otter en de komst van Jan Bos is er een nieuwe portefeuille verdeling ontstaan voor de bestuurders. In de gemeente Emmen valt de bodemdalingsproblematiek nu onder wethouder Jan Bos. Hieronder vindt u de namen van de nieuwe bestuurders en lichten ze hun betrokkenheid toe bij dit dossier.

Jan Bos, wethouder Gemeente Emmen

“Een veilige woonomgeving voor onze inwoners is erg belangrijk. Hoewel u zelf verantwoordelijk bent voor het herstellen van de schade aan uw huis, willen wij als gemeente graag helpen waar we kunnen. Zo hebben we voor u een subsidieregeling opgesteld om onderzoek te kunnen doen naar de fundering voor uw eigen situatie. En u kunt nog steeds terecht bij ons Servicepunt Bodemdaling voor informatie en advies. Samen met de andere overheden proberen we u zo goed mogelijk te helpen met uw vraag.”

Gerald Aveskamp, dagelijks bestuurslid waterschap Vechtstromen

“Voor de meeste woningbezitters is hun woning de duurste aanschaf die ze in hun leven doen. Logisch dat het wat met je doet als er bodemdaling in je omgeving voorkomt. Daarom hebben we samen met de gemeente en de provincie onderzoek gedaan naar de oorzaken van schade aan huizen in Nieuw-Amsterdam en omgeving en een servicepunt ingericht. Maar het speelt breder. Het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek heeft becijferd dat maar liefst 1 miljoen woningen in Nederland een funderingsprobleem hebben. Daarom moeten we kijken naar het grote geheel en heeft ook de landelijke overheid een rol, waarbij ook water en bodem sturend moeten zijn.”

Willemien Meeuwissen, gedeputeerde water Provincie Drenthe

“Er is geen eenduidige oorzaak en daarmee ook niet één verantwoordelijke voor de bodemdaling en funderingsschade. Dat maakt het vraagstuk extra ingewikkeld. Als overheden werken we samen om u als inwoner zo goed mogelijk van informatie te voorzien via het servicepunt. Ook zal de provincie bij het Rijk blijven aandringen op een goede financiële regeling voor gedupeerden die tussen wal en schip vallen. Daarnaast onderzoekt de provincie hoe je gebieden die gevoelig zijn voor bodemdaling en funderingsschade klimaatbestendiger kunt inrichten.”

Anja Woortman, dagelijks bestuurslid waterschap Hunze en Aa’s

“De gemeente Emmen ligt in het werkgebied van twee waterschappen: Vechtstromen en Hunze en Aa’s. Hoewel meldingen van schade tot nu toe niet afkomstig zijn uit het gebied van Hunze en Aa’s, zijn we wel betrokken. Dit voor het geval er schademeldingen volgen die wél in ons werkgebied liggen. We zijn dan ook partner in het servicepunt.”

Chat met een medewerker