Nader onderzoek grondwateronttrekkingen

Op 20 mei 2021 heeft onderzoeksbureau Fugro een rapport gepubliceerd over bodemdaling en schade aan huizen in Nieuw-Amsterdam en omgeving. De oorzaak van de bodemdaling in het onderzoeksgebied blijkt te liggen bij veenoxidatie van de bovenste laag en zetting van diepe zettingsgevoelige lagen. Dit laatste wordt veroorzaakt door periodiek lage grondwaterstanden als gevolg van warme, droge zomers, die door het veranderende klimaat steeds vaker voor komen.

Rapport Fugro

Fugro geeft in het rapport aan dat, naast het klimaat, ook de onttrekking van grondwater een effect kan hebben gehad op de periodiek lage grondwaterstanden in het gebied. Om te weten te komen wat de invloed van grondwateronttrekkingen op de grondwaterstand in het gebied precies is, doet waterschap Vechtstromen hier nader onderzoek naar.

Veldonderzoek

Vorig jaar heeft het waterschap in beeld gebracht hoe het nader onderzoek moet worden aangepakt, welke informatie daarbij moet worden verzameld en wie daarvoor moet worden benaderd. Vervolgens is in oktober 2021 een veldonderzoek gestart, dat mei jl. is afgerond. De aandacht bij dit veldonderzoek lag met name op de onttrekkingen van industrie en land- en tuinbouw. Vanwege de beperkingen rondom Corona, heeft het veldonderzoek meer tijd in beslag genomen dan gehoopt.

Marktpartij

Inmiddels is er een opdracht omschreven en een offerte-uitvraag gedaan bij een marktpartij. Deze opdracht zal in lijn met het onderzoek van Fugro worden uitgewerkt, waarbij er nu meer gegevens beschikbaar zijn. Dit nader onderzoek richt zich op ‘het in beeld brengen van mogelijk optredende zettingen in het onderzoeksgebied als gevolg van grondwateronttrekkingen’. De verwachting is dat er rond november resultaten beschikbaar zijn.

Tekening van het ontrekken van water aan de grond

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadhuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 - 16.30 uur
Woensdag 08.30 - 16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen
Chat met een medewerker