Nader onderzoek grondwateronttrekkingen

Op 20 mei 2021 heeft onderzoeksbureau Fugro een rapport gepubliceerd over bodemdaling en schade aan huizen in Nieuw-Amsterdam en omgeving. De oorzaak van de bodemdaling in het onderzoeksgebied blijkt te liggen bij veenoxidatie van de bovenste laag en zetting van diepe zettingsgevoelige lagen. Dit laatste wordt veroorzaakt door periodiek lage grondwaterstanden als gevolg van warme, droge zomers, die door het veranderende klimaat steeds vaker voor komen.

Rapport Fugro

Fugro geeft in het rapport aan dat, naast het klimaat, ook de onttrekking van grondwater een effect kan hebben gehad op de periodiek lage grondwaterstanden in het gebied. Om te weten te komen wat de invloed van grondwateronttrekkingen op de grondwaterstand in het gebied precies is, doet waterschap Vechtstromen hier nader onderzoek naar.

Veldonderzoek

Vorig jaar heeft het waterschap in beeld gebracht hoe het nader onderzoek moet worden aangepakt, welke informatie daarbij moet worden verzameld en wie daarvoor moet worden benaderd. Vervolgens is in oktober 2021 een veldonderzoek gestart, dat mei jl. is afgerond. De aandacht bij dit veldonderzoek lag met name op de onttrekkingen van industrie en land- en tuinbouw. Vanwege de beperkingen rondom Corona, heeft het veldonderzoek meer tijd in beslag genomen dan gehoopt.

Marktpartij

Inmiddels is er een opdracht omschreven en een offerte-uitvraag gedaan bij een marktpartij. Deze opdracht zal in lijn met het onderzoek van Fugro worden uitgewerkt, waarbij er nu meer gegevens beschikbaar zijn. Dit nader onderzoek richt zich op ‘het in beeld brengen van mogelijk optredende zettingen in het onderzoeksgebied als gevolg van grondwateronttrekkingen’. De verwachting is dat er rond november resultaten beschikbaar zijn.

Chat met een medewerker