Twee mensen vullen een formulier in

Minimaregelingen

Heeft u een laag inkomen? En kunt u hulp gebruiken om rond te komen? Dan zijn er financiële en sociale regelingen die u kunnen ondersteunen. Zoals een bijdrage voor schoolspullen voor uw kind of een lidmaatschap voor een (sport)club of hobby. De gemeente Emmen vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Hieronder staan alle regelingen voor inwoners met een laag inkomen in de gemeente Emmen.

Komt u in aanmerking? 

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. We houden rekening met onder andere uw leeftijd, uw woonsituatie en of kinderen heeft. Uw inkomen mag niet te hoog zijn en soms kijken wij naar uw vermogen. Op www.berekenuwrechtplus.nlexterne-link-icoon kunt u zien of u in aanmerking komt voor één of meerdere regelingen.  

Regelingen

Doe Mee Webshop (participatieregeling schoolgaande kinderen)

Dit is een regeling voor schoolgaande kinderen om mee te kunnen doen in de samenleving. Denk hierbij aan een vergoeding voor een deelname aan muzieklessen, lidmaatschap van een sportclub, school of cursus. Bekijk het aanbod via www.doemee.emmen.nlexterne-link-icoon.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar kunt u een vergoeding aanvragen voor sportcontributie en/of aanschaf van sportkleding.

U kunt een vergoeding krijgen voor lesgeld en/of bijdragen aan materiaal voor kinderen van 4 tot 18 jaar. 

U kunt een vergoeding krijgen voor onder andere schoolspullen en materiaalkosten, fiets of laptop voor kinderen van 4 tot 18 jaar.

 • Hoeveel: maximaal € 275,- per jaar voor kinderen in het basisonderwijs. Maximaal € 400,- per jaar voor kinderen in het voortgezet onderwijs
 • Aanvragen: via Stichting Leergeld Emmen
 • Wie: gezinnen
 • Meer informatie: www.leergeldemmen.nlexterne-link-icoon. U kunt ook een mail sturen naar info@leergeldemmen.nl

Geldlessen voor jongeren

Geldlessen/geldworkshops voor leerlingen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO).

Op vakantie met Humanitas

Vakantieweken voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar en voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar met AD(H)D of Autisme.

 • Hoeveel: één vakantieweek per kind na goedkeuring
 • Aanvragen: aanmelden kan via de heer R. Koops: 06-10674935 of mevrouw G.J. Berends-Hordijk: 0591-371628
 • Wie: gezinnen

Fijne verjaardag

Stichting Jarige Job verzorgt een feestelijke verjaardagsbox voor kinderen. Daarin zitten versiering, ingrediënten voor een taart, een traktatie voor de klas en meesters en juffen, wat lekkers voor thuis en natuurlijk mooie cadeaus.

 • Hoeveel: één verjaardagsbox per kind per jaar. 
 • Aanvragen: gezinnen die aangesloten zijn bij de Voedselbank Zuidoost-Drenthe of Stichting Leergeld Emmen krijgen de Jarige Job verjaardagsbox automatisch. Een aanvraag is dan niet nodig. Gezinnen die niet zijn aangesloten, kunnen zich melden bij Stichting Leergeld Emmen via info@leergeldemmen.nl
 • Wie: gezinnen
 • Meer informatieexterne-link-icoon

Financiële ondersteuning voor kinderen

U kunt financiële ondersteuning ontvangen voor kinderen én jongeren van 0 tot 21 jaar voor momenten en spullen waarvoor bij andere instanties geen ruimte is. Dit kan onder andere op het gebied van ontwikkeling en ontspanning. Denk hierbij aan aankleding/inrichting van de kinderkamer, kledingbonnen en huiswerkbegeleiding. Bij het Nationaalfonds Kinderhulp is het mogelijk om meerdere aanvragen te doen. 

 • Hoeveel: afhankelijk van de aanvraag
 • Aanvragen: via maatschappelijke organisaties zoals: jeugdhulp, stichting Leergeld Emmen, maatschappelijk werk, wijkteams en de Voedselbank 
 • Wie: gezinnen
 • Meer informatieexterne-link-icoon

Huurtoeslag

Dit is een bijdrage in de huurkosten.

 • Hoeveel: afhankelijk van uw inkomen, huur en woonsituatie
 • Aanvragen: via de Belastingdienst
 • Wie: gezinnen, volwassenen (18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd), ouderen (vanaf pensioengerechtigde leeftijd) en studenten (18 tot 30 jaar)
 • Meer informatie staat op de website van de Belastingdienstexterne-link-icoon

Zorgtoeslag

Dit is een bijdrage in de kosten van zorgverzekering. 

 • Hoeveel: afhankelijk van uw inkomen en woonsituatie
 • Aanvragen: via de Belastingdienst
 • Wie: gezinnen, volwassenen (18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd), ouderen (vanaf pensioengerechtigde leeftijd) en studenten (18 tot 30 jaar)
 • Meer informatie staat op de website van de Belastingdienstexterne-link-icoon

Dubbele kinderbijslag

Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Het gaat om een bijdrage voor thuiswonende kinderen tussen de 3 en 18 jaar. 

Kindgebonden budget

Dit is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van kinderen. Het is een extra maandelijkse bijdrage van de overheid voor gezinnen met kinderen. Wie kinderbijslag ontvangen heeft ook recht op het kindgebonden budget.

Kinderopvangtoeslag

Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang.

Chat met een medewerker