Twee mensen vullen een formulier in

money-debts-1 iconMinimaregelingen

Heeft u een laag inkomen? En kunt u hulp gebruiken om rond te komen? Dan zijn er financiële en sociale regelingen die u kunnen ondersteunen. Zoals een bijdrage voor schoolspullen voor uw kind of een lidmaatschap voor een (sport)club of hobby. De gemeente Emmen vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Hieronder staan alle regelingen voor inwoners met een laag inkomen in de gemeente Emmen.

Komt u in aanmerking? 

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. We houden rekening met onder andere uw leeftijd, uw woonsituatie en of kinderen heeft. Uw inkomen mag niet te hoog zijn en soms kijken wij naar uw vermogen. Op www.berekenuwrechtplus.nl kunt u zien of u in aanmerking komt voor één of meerdere regelingen.  

Regelingen

Regelingen gemeente Emmen

Bijzondere bijstand 

Dit is een bijdrage voor onverwachte, hoge en noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt  betalen. Denk hierbij aan kosten in verband met ziekte, een verhuizing of echtscheiding. 

 • Hoeveel: afhankelijk van de gemaakte kosten
 • Aanvragen: www.berekenuwrechtplus.nl
 • Wie: gezinnen, volwassenen (18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd), ouderen (vanaf pensioengerechtigde leeftijd) en studenten (18 tot 30 jaar)
 • Meer informatie

Doe Mee Webshop (stimuleringsregeling)

U kunt in aanmerking komen voor een financiële bijdrage in de Doe Mee Webshop. In de webshop kunt u uit verschillende producten kiezen. Denk hierbij aan een lidmaatschap van een sportclub, muziekvereniging of bibliotheek. Maar ook het volgen van een cursus, school of bezoek aan theater of dierentuin. Bekijk het aanbod via www.doemee.emmen.nl.

 • Hoeveel: € 125,- per volwassene per jaar
 • Aanvragen: www.berekenuwrechtplus.nl
 • Wie: volwassenen (18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd), ouderen (vanaf pensioengerechtigde leeftijd)
 • Meer informatie

Individuele inkomenstoeslag 

Individuele inkomenstoeslag is een aanvulling van de gemeente op een laag inkomen. Dit is een extra bijdrage als u een lange tijd heeft moeten rondkomen van een laag inkomen. En wanneer u geen uitzicht heeft op verbetering van inkomen of geen vermogen heeft. Het inkomen kan een uitkering zijn, maar ook inkomen uit werk. 

 • Hoeveel: echtpaar € 624,00,-
  alleenstaande ouder € 562,00,-
  alleenstaande € 437,00,-
 • Aanvragen: www.berekenuwrechtplus.nl
 • Wie: volwassenen (21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd)
 • Meer informatie

Individuele studietoeslag

Bent u scholier of student van 15 jaar of ouder? En kunt u niet het minimumloon verdienen door een beperking? Dan kunt u in aanmerking komen voor een studietoeslag van de gemeente.

Regeling ontwikkeling en ontplooiing 

Als u (tijdelijk) geen werk heeft kunt u een tegenprestatie leveren (bijvoorbeeld het helpen bij een buurthuis, sportclub of iemand in de omgeving). U kunt een vergoeding ontvangen voor het volgen van een studie en/of training. 

 • Hoeveel: maximaal € 1.000,- per jaar
 • Aanvragen: maak een afspraak met de medewerker Tegenprestatie via 14 0591
 • Wie: de regeling is bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar die een tegenprestatie moeten leveren
 • Meer informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen bij de gemeente. Als u kwijtschelding ontvangt dan kunt u ook kwijtschelding aanvragen van de waterschapsbelasting.

 • Hoeveel: of u in aanmerking komt hangt onder andere af van de gezinssamenstelling, het inkomen en de netto woonlasten. Het inkomen mag niet hoger zijn dan het bijstandsniveau.
 • Aanvragen: www.berekenuwrechtplus.nl
 • Wie: gezinnen, volwassenen (18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd), ouderen (vanaf pensioengerechtigde leeftijd) en studenten (18 tot 30 jaar)
 • Meer informatie

Schulddienstverlening

Heeft u hulp nodig bij (dreigende) financiële problemen? Dan kunnen medewerkers van de gemeente Emmen u helpen. Zij kijken samen met u welke schulden er zijn en wat er nodig is om dit op te lossen. Dit kan in de vorm van een budgetcoach, begeleiding of een schuldregeling. 

 • Hoeveel: de hulp is gratis
 • Aanvragen: u kunt contact opnemen met team Schulddienstverlening.
 • Wie: gezinnen, volwassenen (18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd), ouderen (vanaf pensioengerechtigde leeftijd) en studenten (18 tot 30 jaar).
 • Meer informatie
Kindpakket (voor kinderen tussen de 0 en 21 jaar)

Doe Mee Webshop (participatieregeling schoolgaande kinderen)

Dit is een regeling voor schoolgaande kinderen om mee te kunnen doen in de samenleving. Denk hierbij aan een vergoeding voor een deelname aan muzieklessen, lidmaatschap van een sportclub, school of cursus. Bekijk het aanbod via www.doemee.emmen.nl.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar kunt u een vergoeding aanvragen voor sportcontributie en/of aanschaf van sportkleding.

U kunt een vergoeding krijgen voor lesgeld en/of bijdragen aan materiaal voor kinderen van 4 tot 18 jaar. 

U kunt een vergoeding krijgen voor onder andere het schoolreisje/schoolkamp of excursie, schoolspullen en materiaalkosten, fiets op laptop voor kinderen van 4 tot 18 jaar.

 • Hoeveel: maximaal € 275,- per jaar voor kinderen in het basisonderwijs. Maximaal € 400,- per jaar voor kinderen in het voortgezet onderwijs
 • Aanvragen: via Stichting Leergeld Emmen
 • Wie: gezinnen
 • Meer informatie: www.leergeldemmen.nl. U kunt ook een mail sturen naar info@leergeldemmen.nl 

Geldlessen voor jongeren

Geldlessen/geldworkshops voor leerlingen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO).

 • Hoeveel: aanbod is verschillend per school 
 • Aanvragen: Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Knip.
 • Wie: gezinnen en studenten (basisonderwijs tot en met HBO in de leeftijd van 4 tot 30 jaar)

Op vakantie met Humanitas

Vakantieweken voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar en voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar met AD(H)D of Autisme.

 • Hoeveel: één vakantieweek per kind na goedkeuring
 • Aanvragen: aanmelden kan via de heer R. Koops: 06-10674935 of mevrouw G.J. Berends-Hordijk: 0591-371628
 • Wie: gezinnen

Fijne verjaardag

Stichting Jarige Job verzorgt een feestelijke verjaardagsbox voor kinderen. Daarin zitten versiering, ingrediënten voor een taart, een traktatie voor de klas en meesters en juffen, wat lekkers voor thuis en natuurlijk mooie cadeaus.

 • Hoeveel: één verjaardagsbox per kind per jaar. 
 • Aanvragen: gezinnen die aangesloten zijn bij de Voedselbank Zuidoost-Drenthe of Stichting Leergeld Emmen krijgen de Jarige Job verjaardagsbox automatisch. Een aanvraag is dan niet nodig. Gezinnen die niet zijn aangesloten, kunnen zich melden bij Stichting Leergeld Emmen via info@leergeldemmen.nl
 • Wie: gezinnen
 • Meer informatie

Financiële ondersteuning voor kinderen

U kunt financiële ondersteuning ontvangen voor kinderen én jongeren van 0 tot 21 jaar voor momenten en spullen waarvoor bij andere instanties geen ruimte is. Dit kan onder andere op het gebied van ontwikkeling en ontspanning. Denk hierbij aan aankleding/inrichting van de kinderkamer, kledingbonnen en huiswerkbegeleiding. Bij het Nationaalfonds Kinderhulp is het mogelijk om meerdere aanvragen te doen. 

 • Hoeveel: afhankelijk van de aanvraag
 • Aanvragen: via maatschappelijke organisaties zoals: jeugdhulp, stichting Leergeld Emmen, maatschappelijk werk, wijkteams en de Voedselbank 
 • Wie: gezinnen
 • Meer informatie
Landelijke regelingen - toeslagen en bijdragen

Huurtoeslag

Dit is een bijdrage in de huurkosten.

 • Hoeveel: afhankelijk van uw inkomen, huur en woonsituatie
 • Aanvragen: via de Belastingdienst
 • Wie: gezinnen, volwassenen (18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd), ouderen (vanaf pensioengerechtigde leeftijd) en studenten (18 tot 30 jaar)
 • Meer informatie staat op de website van de Belastingdienst

Zorgtoeslag

Dit is een bijdrage in de kosten van zorgverzekering. 

 • Hoeveel: afhankelijk van uw inkomen en woonsituatie
 • Aanvragen: via de Belastingdienst
 • Wie: gezinnen, volwassenen (18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd), ouderen (vanaf pensioengerechtigde leeftijd) en studenten (18 tot 30 jaar)
 • Meer informatie staat op de website van de Belastingdienst

Dubbele kinderbijslag

Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Het gaat om een bijdrage voor thuiswonende kinderen tussen de 3 en 18 jaar. 

 • Hoeveel: vast bedrag per huishouden. Het maakt niet uit of er voor meer dan één kind gezorgd wordt. 
 • Aanvragen: via de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Wie: studenten (18 tot 30 jaar)
 • Meer informatie staat op de website van de Sociale Verzekeringsbank

Kindgebonden budget

Dit is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van kinderen. Het is een extra maandelijkse bijdrage van de overheid voor gezinnen met kinderen. Wie kinderbijslag ontvangen heeft ook recht op het kindgebonden budget.

 • Hoeveel: afhankelijk van inkomen en het aantal kinderen tot 18 jaar waarvoor gezorgd wordt
 • Aanvragen: via de Belastingdienst
 • Wie: gezinnen
 • Meer informatie staat op de website van de Belastingdienst

Kinderopvangtoeslag

Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang.

 • Hoeveel: afhankelijk van het inkomen en de soort opvang
 • Aanvragen: via de Belastingdienst
 • Wie: gezinnen
 • Meer informatie staat op de website van de Belastingdienst
Chat met een medewerker