Raadhuisplein Emmen

M&Gezond in Emmen-Zuid

In Emmen-Zuid is via het project ‘Living Lab M&Gezond’ een samenwerking ontstaan tussen professionals, studenten en inwoners. Het doel is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Hieruit zijn onder andere de projecten ‘Fit in Zuid’ en ‘Bargeres Gezond’ ontstaan.

Bij ‘Fit in Zuid’ kunnen inwoners individueel en in groepsverband een programma volgen om hun fitheid te verbeteren. Dit wordt uitgevoerd door studenten. Na een intakegesprek worden de deelnemers begeleid bij het bewegen in een sportschool en wordt er een individueel leefstijlplan opgesteld. Na tien weken wordt bekeken of zij kunnen doorstromen naar regulier aanbod of nog langer begeleid worden binnen het project ‘Fit in Zuid’.

Eén keer per twee weken op woensdagmiddag is er in het Brinkenhoes een inloopmoment waar professionals en inwoners hun ideeën voor gezondheidsactiviteiten kunnen uitwisselen en elkaar daarmee helpen. Zo wordt het activiteitenaanbod in de wijken van Emmen-Zuid in kaart gebracht en uitgebreid. Ook ontstaan er nieuwe samenwerkingen om gezondheidsactiviteiten te versterken. Voor de data in 2023 kunt u contact opnemen met buurtsportcoach Inge Rundervoort via i.rundervoort@emmen.nl of tel. 06 21 63 42 87.

Chat met een medewerker