Twee kinderen die een bal overgooien

M&GEZOND

M&GEZOND! wil inwoners van de gemeente Emmen aanmoedigen actief met hun gezondheid aan de slag te gaan. Heeft u een plan of een idee en wilt u hierin zelf een actieve rol spelen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

U kunt dit aanvragen met of zonder DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijven/organisaties).

Beschrijving

Wat is M&GEZOND!

M&GEZOND! is een onderdeel van de gemeente Emmen. M&GEZOND! wil inwoners van de gemeente Emmen aanmoedigen actief met hun gezondheid aan de slag te gaan. Daarom dagen wij u uit ideeën aan te dragen die uw woonomgeving, wijk of buurt gezonder maken.

Heeft u een plan of een idee en wilt u hierin zelf een actieve rol spelen. Heeft u hulp nodig om dit plan om te zetten naar een aanvraag? Of heeft uw idee een (financieel) duwtje in de rug nodig? Stuur dan een mail of bel 140591 en vraag naar een medewerker van M&GEZOND! 

De Paraplu

Het uitgangspunt van M&GEZOND! is de Positieve Gezondheid van Machteld Huber, waarbij gezondheid meer is dan alleen de afwezigheid van ziekte. Haar definitie van gezondheid is:  “Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.”

Wie zijn wij

Het programmateam bestaat uit medewerkers van de gemeentelijke organisatie én betrokken inwoners uit de gemeente Emmen. Dit team komt regelmatig bij elkaar om zaken te bespreken die nu spelen.  Zo leggen we de verbinding tussen inwoners. gemeente en de (keten)partners in het sociaal domein. 

Speerpunten M&GEZOND! 

Een bottom-up werkwijze

M&GEZOND! activeert inwoners uit  dorpen en wijken vanuit de vraag van inwoners. Het team bespreekt ingediende initiatieven die bijdragen aan de gezondheid en leefbaarheid van inwoners in de gemeente Emmen. Daarnaast sluiten de teamleden aan bij bestaande activiteiten en evenementen in de dorpen en wijken. 

Inzetten op preventie

M&GEZOND! zet in op voorlichting op plaatsen waar kwetsbare inwoners en/of mogelijke gezondheidsrisico’s zijn. Hierin werken we nauw samen met onder andere buurtsportcoaches, senioren sportcoaches, gebiedscoördinatoren, huisartsen, de GGD en het onderwijs. 

Versterken en verbeteren van de ketensamenwerking op het gebied van volksgezondheid

M&GEZOND! werkt samen met partners in het (voorliggend) veld. Door deze samenwerking ontstaan mooie projecten die bijdragen aan de gezondheid en het leefplezier van de inwoners.
Voorbeelden zijn: Energiek ik Emmen, Integrale ouderenzorg, Welzijn op Recept, overleg ZODHC (Zuidoost Drentse Huisartsen Coöperatie) en Goede Start.  

Lokale Alliantie Emmen Rookvrij

In de Lokale alliantie Emmen Rookvrij verbinden organisaties zich aan de gezamenlijke ambitie om kinderen zo min mogelijk met roken in aanraking te laten komen. Hiermee zetten we een belangrijke stap naar een generatie kinderen die opgroeit zonder de schadelijke effecten van tabaksrook. Inmiddels bestaat de alliantie uit 43 enthousiaste organisaties en verenigingen. Wilt u ook aansluiten? Neem dan contact op met Monique Bruins van M&GEZOND! via 140591 of m.bruins@emmen.nl.

Chat met een medewerker