Raadhuisplein Emmen

Life Goals groep de Velden

Met Life Goals Emmen brengen we kwetsbare inwoners van de gemeente Emmen in beweging en helpen ze zo beter te participeren in de maatschappij. We willen deelnemers activeren om weer mee te gaan doen. Dit doen we onder andere door wekelijkse sportmomenten te organiseren en op die manier de deelnemers letterlijk ‘in beweging te krijgen’. In 2021 begon een damesgroep uit de Velden met sporten via het Life Goals traject. Eén van de doelen van de buurtsportcoaches was om de behoeftes van de deelnemers in kaart te brengen. Er waren wensen om te leren fietsen, kennis te maken met verschillende sporten en om te leren zwemmen. Mede dankzij Aquarena en het Sportakkoord Emmen Beweegt zijn de 36 dames nu bezig om hun zwemdiploma te halen. Via dezeexterne-link-icoon link lees je meer over dit traject!

Life Goals Emmen is een samenwerking tussen FC Emmen Naoberschap, Leger des Heils en de gemeente Emmen en wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Oranje Fonds, Sportakkoord Emmen Beweegt en de gemeente Emmen.

Chat met een medewerker