Vrouw die kindjes aan het voorlezen is.

Leerplicht en kwalificatieplicht

Uw kind is volledig leerplichtig van 5 tot en met 16 jaar. Daarna volgt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt tot uw kind een diploma heeft of tot uw kind 18 jaar is.

Leerplicht

Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dan verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht. De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind bijvoorbeeld op 15 februari jarig, dan moet het op 1 maart naar school. De volledige leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Of als uw kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest.

Een kind kan al naar school gaan als het 4 jaar oud is. Het is dan nog niet leerplichtig. Is uw kind 4 jaar en gaat het al wel naar school? Dan moet u afwezigheid melden aan school.

Kinderen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, moeten ook naar school. Voor hen geldt de leerplicht ook. Asielzoekerskinderen en kinderen die illegaal in Nederland zijn, vallen hier ook onder.

Kwalificatieplicht

Na de volledige leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht verlengt de leerplicht:

  • totdat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of
  • tot de dag dat hij of zij 18 jaar wordt.

Een startkwalificatie is een vwo-diploma, een havo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. De jongere mag school combineren met werk, zoals bij de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

De voorwaarden voor de kwalificatieplicht zijn:

  • Uw kind heeft nog geen startkwalificatie.
  • Uw kind is nog geen 18 jaar.
  • Uw kind volgt geen speciaal onderwijs met een uitstroomprofiel of dagbesteding.
  • Uw kind volgt geen praktijkonderwijs.

Contact met Menso

Sinds 1 januari 2018 is Menso verantwoordelijk voor de uitvoering van de leerplicht binnen de gemeente Emmen. De gemeente Emmen heeft deze werkzaamheden buiten de deur geplaatst in verband met de participatiewet. 

Bent u op zoek naar de leerplicht ambtenaar van Emmen, dan terecht u bij Mensoexterne-link-icoon

Adres: Menso Emmen
Abel Tasmanstraat 7
7821 AN  EMMEN 

Telefoonnummer: 0800-1801. (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur). E-mailadres: info@menso-emmen.nl.

Chat met een medewerker