Baby hand en volwassen hand

payment iconKosten begraafplaatsen

Binnen de gemeente Emmen heeft u verschillende mogelijkheden wat betreft begraven. Natuurbegraven is mogelijk op begraafpark het Oeverse Bos. In een natuurgraf kunnen twee overledenen begraven of bijgezet worden.

In de particuliere graven op de verschillende begraafplaatsen in de gemeente Emmen kunnen een of twee overledenen in een graf begraven worden. Dit is afhankelijk van de locatie van de begraafplaats. Vanwege de vereiste grondwaterstand is het tweediep begraven niet op alle begraafplaatsen mogelijk. Op begraafpark het Oeverse Bos worden enkel tweediep graven uitgegeven (voor volwassenen).

Hieronder ziet u de verschillen in de kosten.

Verschillende graven 

Graven Kosten
Natuurgraf voor onbepaalde tijd €4.138,-
Particulier graf (tweediep) voor 20 jaar in Emmen en het nieuwe gedeelte in Klazienaveen (verlenging is mogelijk) €4.083,-
Particulier graf (eendiep) voor 20 jaar overige begraafplaatsen (verlenging is mogelijk) €2.576,-
Particulier dubbel graf (2 naast elkaar) voor 20 jaar overige begraafplaatsen (verlenging is mogelijk) €4.406,-
Algemeen graf voor 10 jaar (afhankelijk van begraafplaats een- of tweediep, geen verlenging mogelijk) €1.432,-

Begraven, bijzetten of verstrooien

Wat Kosten
Begraven €663,-
Bijzetten as in (urnen)graf of verstrooien €81,-

 

De uitgebreide lijst met tarieven kunt u bekijken in de Tarieventabel begraven 2023. Of neem contact op met de beheerder via tel. 14 0591. U kunt ook een mail sturen naar gemeente@emmen.nl

Chat met een medewerker