Baby hand en volwassen hand

Kosten begraafplaatsen

Binnen de gemeente Emmen heeft u verschillende mogelijkheden wat betreft begraven. Natuurbegraven is mogelijk op begraafpark het Oeverse Bos. In een natuurgraf kunnen twee overledenen begraven of bijgezet worden.

In de particuliere graven in Emmen en het nieuwe gedeelte van de begraafplaats Klazienaveen kunnen wel twee overledenen in één graf begraven worden. Op de andere begraafplaatsen is dit niet mogelijk, vanwege de vereiste grondwaterstand in beide gebieden.

Hieronder ziet u de verschillen in de kosten.

Verschillende graven 

Graven Kosten
Natuurgraf voor onbepaalde tijd €4.138,-
Particulier graf voor 20 jaar in Emmen en het nieuwe gedeelte in Klazienaveen (verlenging is mogelijk) €4.083,-
Particulier graf voor 20 jaar overige begraafplaatsen (verlenging is mogelijk) €2.576,-
Particulier graf voor 20 jaar overige begraafplaatsen, 2 naast elkaar (verlenging is mogelijk) €4.406,-
Algemeen graf voor 10 jaar (geen verlenging mogelijk) €1.432,-

Begraven, bijzetten of verstrooien

Wat Kosten
Begraven €663,-
Bijzetten as in (urnen)graf of verstrooien €81,-

 

De uitgebreide lijst met tarieven kunt u bekijken in de Tarieventabel begraven 2022. Of neem contact op met de beheerder via tel. 14 0591. U kunt ook een mail sturen naar gemeente@emmen.nl