Kinderraden dorpen en wijken

Iedereen mag meedoen. In de hele gemeente Emmen gaan kinderen aan de slag in kinderraden in de dorpen en wijken. Het gaat om 20 raden. Zij praten namens hun klasgenoten mee over hoe hun dorp of wijk nog beter kan worden. Welke ideeën ze hebben of wat hen bezighoudt. In de kinderraden zitten kinderen van verschillende basisscholen. Iedere school kiest een eigen aanpak: uit welke groepen leerlingen meedoen en of  het onder schooltijd of na school plaatsvindt. Facet begeleidt deze kinderraden. Op een creatieve manier gaan ze aan de slag met de ideeën van de kinderen. 

Kinderraden in 20 plekken

Per Brede Schoolgebied wordt een kinderraad opgericht. De gemeente Emmen heeft 20 Brede Scholen. Een Brede School is een samenwerking van scholen met de gemeente, kinderopvang, welzijnswerk, sportverenigingen en de bibliotheek. Zij organiseren activiteiten voor kinderen.

In onderstaande dorpen en wijken is een kinderraad geïnstalleerd:

  • Angelslo
  • Bargeres
  • Emmer-Compascuum
  • Emmermeer
  • Emmerhout
  • Nieuw-Amsterdam - Veenoord/Zandpol
  • Zwartemeer

Tussen nu en het schooljaar 2025/2026 krijgen alle dorpen en wijken hun eigen kinderraad.

Kinderraad dorpen en wijken en kindergemeenteraad

In Emmen zijn twee soorten kinderraden. Vanuit de scholen zijn er kinderraden voor de dorpen en wijken. Deze kinderen houden zich bezig met zaken in hun eigen buurt. De kindergemeenteraad is er voor de hele gemeente Emmen. Daar komen onderwerpen aan bod die kinderen in de hele gemeente aanspreken en niet specifiek in de dorpen en/of wijken.

Chat met een medewerker