youth-child iconKinderraden

Iedereen mag meedoen. In de hele gemeente Emmen gaan kinderen aan de slag in kinderraden in de dorpen en wijken. Het gaat om 20 raden. Zij praten namens hun klasgenoten mee over hoe hun dorp of wijk nog beter kan worden. Welke ideeën ze hebben of wat hen bezighoudt. In de kinderraden zitten kinderen van verschillende basisscholen. Iedere school kiest een eigen aanpak: uit welke groepen leerlingen meedoen en of  het onder schooltijd of na school plaatsvindt. Facet begeleidt deze kinderraden. Op een creatieve manier gaan ze aan de slag met de ideeën van de kinderen. 

Kinderraden in 20 plekken

Per Brede Schoolgebied wordt een kinderraad opgericht. De gemeente Emmen heeft 20 Brede Scholen. Een Brede School is een samenwerking van scholen met de gemeente, kinderopvang, welzijnswerk, sportverenigingen en de bibliotheek. Zij organiseren activiteiten voor kinderen.

Kindergemeenteraad Emmen

Naast de kinderraden komt er ook een kindergemeenteraad. Deze kindergemeenteraad Emmen gaat na de zomer 2023 beginnen. In de kindergemeenteraad zitten 19 kinderen en een kinderburgemeester uit de groepen 7 en 8. Uit iedere Brede Schoolgebied mag een kind meedoen aan de kindergemeenteraad. Eén van hen wordt kinderburgemeester. De kinderburgemeester is voorzitter van de kindergemeenteraad. Alle kinderen worden officieel geïnstalleerd tijdens een raadsvergadering. Net als bij de kinderraden begeleidt Facet ook de kindergemeenteraad.  

Chat met een medewerker