Industrieterrein

Just Transition Fund

Het Just Transition Fund (JTF) is een Europees fonds dat bestemd is voor gebieden die het zwaarst getroffen worden in de overgang van olie en gas naar ander energievormen en dus naar een duurzame, groene economie. De JTF regio Groningen, bestaand uit de gemeente Emmen en de provincie Groningen, ontvangt 330 miljoen euro. Dit budget kan tot 2027 ingezet worden om de gevolgen van de klimaattransitie op te vangen met als doelen: 

  1. Een nieuw economisch perspectief: Dit gaat om het vernieuwen van de economie en het versterken van het kennis- en innovatiesysteem 
  2. Groen perspectief: Hierbij staat het benutten van kansen uit de vergroening centraal in nauwe samenhang met punt 1. 
  3. Menselijk kapitaal en maatschappelijk perspectief : Ondersteunend aan punt 1 en 2 worden hierbij acties uitgezet die gericht zijn op het versterken van het menselijk kapitaal. 

Subsidieregelingen

Deze subsidieregelingen zijn er: 

In het najaar van 2023 worden verschillende nieuwe subsidieregelingen opengesteld, deze zijn vooral zeer interessant voor MKB-bedrijven, zoals bijvoorbeeld:

  • Valorisatie 2023 Middelgroot (van €350.000 tot €800.000) | SNNexterne-link-icoon – vanaf 9 oktober 2023 open (u kunt nu al een two-pager met uw projectvoorstel indienen en feedback hierop krijgen).
  • Er wordt nog gewerkt aan diverse andere regelingen zoals: MKB-regeling digitalisering en robotisering, MKB-regeling toekomstgericht strategisch personeelsbeleid, langdurig werkzoekenden, transitie arbeidsmarkt 2.0, energie-armoede en strategische groenprojecten. Meer info hierover zal t.z.t. op deze site en op de site van SNN worden gepubliceerd. Wilt u hier nu al meer over weten, neem dan gerust contact met ons op via JTF@emmen.nl.

Heeft u een idee of project?

De gemeente Emmen helpt ondernemers en kennisinstellingen graag om hun ideeën en projectvoorstellen verder te brengen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van uw idee of project? Neem contact op met jtf@emmen.nl. Voor de laatste nieuwtjes en updates specifiek voor Emmen volg ons op LinkedInexterne-link-icoon.

Uitvoering

De uitvoering van JTF is in handen van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Aanvragen voor subsidies gaan via SNN. Alle informatie over het JTF-programma staat op www.snn.nl/programma-jtfexterne-link-icoon

Chat met een medewerker