Industrieterrein

venture iconJust Transition Fund

Het Just Transition Fund (JTF) is een Europees fonds dat bestemd is voor gebieden die het zwaarst getroffen worden in de overgang van olie en gas naar ander energievormen en dus naar een duurzame, groene economie. De JTF regio Groningen, bestaand uit de gemeente Emmen en de provincie Groningen, ontvangt 330 miljoen euro. Dit budget kan tot 2027 ingezet worden om de gevolgen van de klimaattransitie op te vangen met als doelen: 

  1. Een nieuw economisch perspectief: Dit gaat om het vernieuwen van de economie en het versterken van het kennis- en innovatiesysteem 
  2. Groen perspectief: Hierbij staat het benutten van kansen uit de vergroening centraal in nauwe samenhang met punt 1. 
  3. Menselijk kapitaal en maatschappelijk perspectief : Ondersteunend aan punt 1 en 2 worden hierbij acties uitgezet die gericht zijn op het versterken van het menselijk kapitaal. 

Subsidieregelingen

Begin 2023 worden de eerste twee subsidieregelingen opengesteld: 

Heeft u een idee of project?

De gemeente Emmen helpt ondernemers en kennisinstellingen graag om hun ideeën en projectvoorstellen verder te brengen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van uw idee of project? Neem contact op met jtf@emmen.nl

Uitvoering

De uitvoering van JTF is in handen van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Aanvragen voor subsidies gaan via SNN. Alle informatie over het JTF-programma staat op www.snn.nl/programma-jtf

Chat met een medewerker