Vrouw die kindjes aan het voorlezen is.

Jeugdlintje

Kinderen en jongeren zetten zich vaak op een bijzondere manier in voor anderen, zonder er iets voor terug te krijgen. Dat is fantastisch! Deze jongeren zetten wij graag in het zonnetje met het Emmense Jeugdlintje.

Het jeugdlintje is een jaarlijkse prijs voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen. We reiken het Jeugdlintje in november uit. In november is ook de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. In deze periode laten wij graag extra zien dat kinderen mee mogen denken en praten over dingen die voor hen van belang zijn.

Aanmelden tot 1 oktober 

Kent u kinderen of jongeren die in 2022 of 2023 iets bijzonders voor iemand anders hebben gedaan? Draag hen dan voor door een e-mail te sturen naar gemeente@emmen.nl. Vermeld in het onderwerp: ‘Jeugdlintje’.

Wie komt in aanmerking?

Een Jeugdlintje krijg je niet zomaar, daar moet je echt een held voor zijn. Daarom hebben we de volgende voorwaarden waar de jonge held aan moet voldoen:

Jongeren moeten tussen de 6 en de 18 jaar oud zijn en in onze gemeente wonen. Ze moeten één van het onderstaande gedaan hebben:

  • Ze zijn meer of langer dan je mag verwachten hulpvaardig geweest.
  • Ze hebben een bijzondere prestatie verricht die heel belangrijk is (geweest) voor een persoon, straat, buurt.
  • Ze hebben iets gedaan waardoor ze ongelukken met mensen of dieren hebben voorkomen of waardoor er weinig gevolgen waren.
  • Voordragen kan alleen door personen van 18 jaar of ouder en tot 1 oktober 2022.

Een deskundige jury beoordeelt de aanmeldingen. De jonge helden krijgen een mooi aandenken.

Chat met een medewerker