Briefjes van 50 en 100 euro

IOAW

Ben u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en werkloos? En bent u geboren voor 1 januari 1965? Dan kunt u misschien een IOAW-uitkering aanvragen. De voorwaarden voor deze uitkering zijn:  

  • U bent na uw vijftigste werkloos geworden.
  • U heeft meer dan drie maanden WW gehad en een WW-periode doorlopen. 

of

  • U heeft na uw vijftigste een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) ontvangen. Deze uitkering is daarna gestopt omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschiktheid bent.
  • Het inkomen van u en uw partner is lager dan de bijstandsnorm die voor u geldt.

IOAW-uitkering aanvragen

Chat met een medewerker